TV der bevæger dig

Kæmpevindmøller på vej i Esbjerg

Esbjerg Kommunes nye vindmølleplan sendes nu til endelig behandling i byrådet. Planen udlægger tre nye områder til vindmøller. Kærbøl Mark, Store Lundsmark og Vilslev Nord.

Udvalg har godkendt vindmølleplan

Der er tale om tre robuste områder, som også staten har peget på som egnede vindmøllelokaliteter. Områderne har en størrelse og en karakter, som gør dem egnede til opstilling af store vindmøller. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Vindmølleplanen har været flere år undervejs. Det første debatoplæg blev udsendt i sommeren 2012 og indeholdt mere end 30 potentielle områder.

På baggrund af et borgermøde og en række efterfølgende politiske drøftelser blev antallet af områder reduceret til tre. I januar 2014 sendte byrådet et planforslag i offentlig høring frem til d. 16. juli. I høringsperioden kom der i alt 27 høringssvar.

Regeringen har i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse iværksat en undersøgelse, der skal belyse, hvorvidt naboer til vindmøller har større sandsynlighed for at udvikle en række sygdomme. Undersøgelsens resultater vil indgå i detailplanlægningen af vindmølleområderne.