Kamp for at holde center for landdistrikts-forskning ude af storbyen

Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg risikerer at blive udsat for det samme, som centret forsker i - nemlig at blive flyttet fra vestkysten til Århus eller København.

Regeringen vil "konkurrenceudsætte" Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg. Det drejer sig om en bevilling på to millioner kroner om året.

Der er 12 ansatte på centret, og de forsker i, hvordan man undgår, at affolkning gør Danmark skævt.

Nu forsøger folketingsmand Christian Rabjerg Madsen, (S) at komme det til undsætning ved at finde et folketingsflertal for at bevare centret i Esbjerg.

- Vi synes, at landdistriktsforskning hører hjemme i landdistrikterne. Derfor skal centret blive i Esbjerg, siger Christian Rabjerg Madsen til TV SYD.

- Jeg tror, at vi får den bedste landdistriktsforskning, hvis de forskere, som laver forskningen, er tæt på de landdistrikter, som vi politisk gerne vil støtte. Hvis vi skal have et Danmark i Balance, så skal centret for Landdistriktsforskning også blive i Esbjerg.