By kan hænge på radioaktivt affald i 55 år

Der kommer en god løsning i år 2073. Det er den foreløbige status på problemet med 450 tons radioaktivt affald på Esbjerg Havn.

Esbjerg risikerer at hænge på 450 tons atomaffald i de næste 55 år. Foreløbig frem til år 2073, og det vil byens borgmester, Jesper Frost Rasmussen, (V), ikke finde sig i.

- Vi kan ikke leve med, at affaldet skal være her i så mange år endnu. Det står reelt på en parkeringsplads i et industrikvarter. Det duer ikke, og det er statens ansvar at finde en placering, siger borgmesteren søndag til Jyllands-Posten. 

Et enigt Folketing har besluttet at udskyde beslutningen om en permanent placering af Danmarks atomaffald indtil 2073. Lige nu er det opbevaret på forskningsstationen Risø. Dermed er der ifølge Jyllands-Posten heller ikke udsigt til en permanent løsning for affaldet i Esbjerg før den tid, og det er for længe at vente, siger Esbjergs borgmester til avisen.

quote

Vi kan ikke leve med, at affaldet skal være her i så mange år endnu. Det står reelt på en parkeringsplads i et industrikvarter. Det duer ikke, og det er statens ansvar at finde en placering.

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Venstre, Esbjerg

Naturligt

Det drejer sig om 450 tons såkaldt NORM-affald, som er naturligt forekommende, lavradioaktivt affald. Det kommer med op til overfladen, når der bores efter olie i Nordsøens bund.

Sidste år fik Mærsk et påbud fra Sundhedsstyrelsen, fordi affaldet ikke var opbevaret forsvarligt.

Borgmesteren har nu skrevet både til Uddannelses- og Forskningsministeriet og til Sundhedsministeriet med krav om, at staten finder en varig løsning på, hvor affaldet skal placeres. 

 
 
Foto: Sundhedsstyrelsen

I et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg svarede Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, (V), i marts, at NORM-affaldet ikke kan placeres på Risø, da man der udelukkende opbevarer radioaktivt affald fra offentlige institutioner.

Ubehagelig situation

Lektor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, Steffen Foss Hansen, siger til avisen, at der ikke er nogen oplagt god løsning på, hvor affaldet kan opbevares permanent. 

- Jeg kan godt forstå, de i Esbjerg gerne vil have et svar på, hvad der skal ske med affaldet. Det er en ubehagelig situation, og det er ubehageligt at tænke på, at man skal finde et sted, hvor det kan være i flere tusinde år, og hvor der vel at mærke er nogle, der holder øje med det – og samtidigt kommer der jo hele tiden mere affald op fra boringerne i Nordsøen, siger han og tilføjer, at også andre lande har problemer med at finde ud af, hvad de skal gøre med det lavradioaktive affald.

Ingen fare

Lektor emeritus Sven Poul Nielsen på Danmarks Tekniske Universitet, Center for Nukleare Teknologier, vurderer, at NORM-affaldet godt kan opbevares forsvarligt f.eks. på Esbjerg Havn, hvis sikkerhedsforanstaltningerne overholdes, f.eks. så tønderne ikke er utætte.

- Man skal ikke bo lige ved siden af, men der er ingen fare forbundet med at gå forbi det, siger han til avisen og tilføjer, at det ikke vil være lovligt at transportere affaldet tilbage til boringerne i Nordsøen, hvor det kommer fra.

- Det vil blive betegnet som dumpning af radioaktivt affald, siger han til Jyllands-Posten.

I Esbjerg siger borgmester Jesper Frost Rasmussen til avisen, at han er tryg ved den måde, affaldet opbevares på, men at det er statens opgave at finde en løsning, når det er radioaktivt affald.

- Vi taler om, at det er metalcontainere, som ikke kan stå i fri natur i mange år, siger han. 

Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler.
Mærsk Oil er blevet kritiseret for at opbevare radioaktivt affald i disse ståltromler.
Foto: Sundhedsstyrelsen