TV der bevæger dig

Katastrofe afværget

Massefyringerne på slagteriet i Esbjerg blev ikke en beskæftigelsesmæssig katastrofe. Den sidste gris blev slagtet onsdag, og på fredag nedlægger Danish Crown slagteriet.

Det store flertal af de ansatte er i fuld gang med uddannelse og andet arbejde.

Det regionale arbejdsmarkedsråd, kommunale jobcentre, fagforeningen NNF og Danish Crown har arbejdet på at hjælpe de fyrede videre på arbejdsmarkedet.

Afdelingsformand Peder Pedersen, NNF, kan i dag gøre regnestykket op med foreløbige tal.

Af 470 slagteriarbejdere er 155 kommet i andet arbejde.

Omkring 240 er i gang med kortvarige uddannelser, primært inden for offshore industrien og metalforarbejdning.

15 slagteriarbejdere har indledt en videregående uddannelse.

40 er langtidssyge.

Tilbage er kun 20, der er jobsøgende.

NNF regner med at få det helt nøjagtige overblik, når de sidste ansatte på slagteriet kan melde sig ledige mandag og tirsdag i næste uge.

- Mange oplever en stor lønnedgang og har fået ændret deres tilværelse afgørende, men fyringerne på slagteriet er ikke endt som en beskæftigelsesmæssig katastrofe, konstaterer Peder Pedersen.

Esbjerg Kommune frygtede, at massefyringerne ville undergrave kommunens økonomi på grund af mindre skattebetaling og udbetaling af sociale tilskud, men den frygt var ubegrundet.