TV der bevæger dig

Klapbro giver jubel - og frustration

Transportministerens beslutning om en omfartsvej ved Ribe med en klapbro får bådfolket til at juble. Andre siger: "Spild af penge"

Bådebygger Bjarne Kiholm: - Jeg fik tårer i øjnene, da jeg hørte, at der kommer en klapbro

Udsigten til at der kommer en klapbro på omfartsvejen ved Ribe har gjort bådebygger Bjarne Kiholm, Ribe, til en glad mand. 

- Jeg fik tårer i øjnene, da jeg fik det at vide, siger han.  

Men ikke alle synes om ideen. Pensionist Henning Sten Kristensen, Egebæk-Hviding, var ude at køre bil, da han hørte nyheden i radioen. 

- Jeg var ved at køre i grøften, da speakeren fortalte, at der skal være en klapbro, fortæller han.  

Trafikministeriet har valgt en såkaldt C-løsning og en klapbro over Ribe Å til 87 milllioner kroner. Det betyder, at sejlskibe kan passere omfartsvejen og dermed få fri adgang fra Ribes lille havn ved Skibbroen og ud til Vadehavet. Klapbroen vil "understrege Ribes historiske betydning som indskibningshavn", som der står i Vejdirektoratets VVM-redegørelse. Ribe havn er Nordens ældste. 

Læs også Søger penge til havn i Ribe

 

- Det bliver fantastisk med alle de skibe, der så kan komme til Ribe fra Holland og Tyskland, siger Bjarne Kiholm. 

Jeg var ved at køre i grøften, da speakeren fortalte, at der skal være en klapbro

Henning Sten Kristensen, Egebæk-Hviding

Kritiker: Spild af penge

Formanden for Ribes Handelsstandsforening, Poul Anker Nielsen, glæder sig. For klapbroen vil betyde flere og andre turister i byen, mener han. 

- Bådfolket har jo ofte en god økonomi, og vi kan derfor forvente, at de lægger penge i byen, når de skal handle eller spise. Desuden vil skibene i havnen tiltrække flere turister til Ribe. 

Læs også Folketingets trafik-politikere er enige om vejplan ved Ribe

For Henning Sten Kristensen er klapbroen imidlertid spild af penge. Klapbroen - og den valgte C-løsning - løser ikke de trafikale problemer, som han mener det ellers var hele meningen med at sætte penge af til en ny omfartsvej. Klapbroen vil yderligere forsinke trafikken. Og - siger han: 

- Der er ingen dokumentation for, hvor stort behovet er. Jeg har tidligere bedt om dokumentation eller som minimum en undersøgelse af, hvor mange skibe der faktisk vil besøge Ribe, men man ved det ikke. Man tager altså en dyr beslutning på baggrund af en meget ringe dokumentation, siger han. 

Det bliver fantastisk med alle de både, der kommer til Ribe fra Holland og Tyskland

Bjarne Kiholm, tilhænger af klapbroen

Glem det hele

Henning Sten Kristensen har skrevet et brev til både transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, Venstre, og Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, Venstre, i håb om at få ændret deres beslutning. Nu sætter han sin lid til Folketingspolitikerne. 

- De må da kunne se, at det her er helt galt afmarcheret. Mit råd er: Glem det hele. C-løsningen hjælper stort set ikke og klapbroen er spild af penge. Spar de 180 millioner kroner til der en dag skal bygges en motorvej til grænsen, opfodrer han. 

Vejdirektoratet skriver i VVM-redgørelsen om trafikmængden på omfartsvejen: 

Hverdagsdøgntrafikken på rute 11 ved Ribe ligger i dag på 12.000-14.000 køretøjer, heraf er ca. 10-15% lastbiler eller busser. 

I Sønderborg er klapbroen Kong Christian den X's Bro, der forbinder Als med Jyllands-siden, en del af byen. Ingeniør Holger Duus, Sønderborg kommune, oplyser, at
  • Broen i løbet af det sidste år har haft 3.985 åbninger for de ialt 19.175 skibe, der skulle passere. Det drejer sig hovedsageligt om lystfartøjer. 
  • Biltrafikken over broen ligger på 9.348 pr. døgn. 
  • Det tager som regel 8-10 minutter at lade broens klapper gå op og i igen. 

 

Mest sete på tvsyd.dk