KOL rammer nu også kvinderne og de yngre danskere

Modsat hvad mange tror, så er det ikke kun gamle mænd, der bliver ramt af KOL. En undersøgelse viser, at sygdommen nu også rammer danskere i fyrrerne, og at der er flere kvinder end mænd med KOL.

Faktisk er halvdelen af alle KOL-patienter under 65 år, og det er særligt kvinderne, der får KOL.

- Der er sket et knæk, så der i dag er flere kvinder end mænd, der får KOL. Og vi kan desværre også se, at vi i Danmark har en kedelig rekord, idet dødeligheden af KOL er langt større blandt danske kvinder ? men faktisk også mænd ? end fx blandt finske, svenske eller tyske kvinder. Det tyder på, at vi skal blive bedre til at få diagnosticeret KOL langt tidligere, end vi gør i dag, siger overlæge på Hvidovre Hospital Peter Lange.