Kommune anbragte svigtede børn på overfyldt akutinstitution

To børn blev efter flere års omsorgssvigt anbragt på en presset akutinstitution i ni måneder. Esbjerg Kommune beklager.

Folketingets Ombudsmand kaldte det i sommer "fuldstændig uforsvarligt", at Esbjerg Kommune ikke greb ind og hjalp to søskende, en dreng på otte år og en pige på seks, der blev udsat for så groft omsorgssvigt af deres mor, at de måtte gå tiggergang om mad hos naboer.

Først da drengen, bevidstløs af druk og med en promille på over 2,5, blev indlagt på hospital, blev børnene fjernet. Men papirer, som Politiken har fået aktindsigt i, viser nu en hidtil ukendt side af sagen.

Børnene blev bagefter langtidsanbragt på en overbelagt, urolig akutinstitution, hvor børnene med de traumatiske oplevelser ikke fik afklaret deres fremtid.

De anbragte børns trivsel og muligheder for nær voksenkontakt på institutionen Nordstjernen var forringet af de fortravlede ansattes dårlige arbejdsmiljø, fremgår det af dokumenterne.

Esbjerg Kommunes erkender over for Politiken, at indsatsen for de to børn ikke var god nok på to punkter:

- Dels skulle vi have sat ind med foranstaltninger for børnene længe før. Dels skulle vi, da vi havde fjernet dem fra moderen, have haft permanente løsninger for dem på et tidligere tidspunkt. Men sådan udviklede det sig. Sådan agerer vi ikke i dag, men sådan gjorde vi dengang, siger familie- og forebyggelseschef, Jørgen Bruun, til Politiken.

Socialminister Manu Sareen (R) kalder den nye udløber af sagen om de to Esbjerg-børn "et dobbeltsvigt". Han har på baggrund af forløbet indkaldt Kommunernes Landsforening, socialrådgiverne og andre parter til et møde efter ferien, skriver Politiken.