Kommune dumper sig selv i vedligeholdelse af vandløb

En undersøgelse af en række vandløb i Esbjerg har vist, at flere af vandløbene ikke lever op til love og regler.

700 kilometer vandløb. Det er hvad Esbjerg Kommune administrerer, og en gennemgang af samtlige kilometer vandløb viser, at 19 vandløbsstrækninger ikke lever op til de regler, der er for vandløb.

- Vi har desværre kunnet konstatere, at 19 steder ikke er i overensstemmelse med vandløbsregulativet, siger Søren Heide Lambertsen (A), der er formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune til TV SYD. 

På baggrund af flere henvendelser fra borgere både i år og sidste år omkring tilvoksede eller beskidte vandløb valgte kommunen at igangsætte sin egen undersøgelse af vandløbene. Her fandt kommunen 19 strækninger, hvor vandløbene ikke levede op til regulativet enten i forhold til vandløbets skikkelse, fald eller selve vedligeholdelsen af vandløbet.

quote

Vi kommer til at se på vandløbsregulativet i hvert enkelt vandløb for at blive opmærksomme på netop det, vi ikke overholder,

Søren Heide Lambertsen (A), formand for Teknik- og Byggeudvalget i Esbjerg Kommune

Nye procedure for vedligehold i fremtiden

Kommunen vil gerne have fremmede øjne på problemet og har derfor hyret en ekstern konsulent, der skal gennemgå alle vandløbene igen. Ligeledes skal kommunen være med til at lave en handlingsplan for, hvordan vedligeholdelsen fra kommunens side skal forløbe fremadrettet. 

- Planen er, at vi i samarbejde med en ekstern konsulent får gennemgået det hele en ekstra gang for at være sikre på, at vi ikke overser noget, siger Søren Heide Lambertsen (A). 

Ifølge Teknik- og Byggeudvalgsformanden vil der ikke være nogen slinger i valsen i forhold til vedligeholdelse af vandløbene fremover. 

- Vi kommer til at se på vandløbsregulativet i hvert enkelt vandløb for at blive opmærksomme på netop det, vi ikke overholder. Og så bliver der lavet en fyldestgørende procedure for fremtidig vedligeholdelse, siger Søren Heide Lambertsen (A).