Kommune får afslag på at droppe nationale test: - Det giver ingen mening

Esbjerg Kommune får ikke lov til at blive fritaget for de nationale test i folkeskolerne i år, på trods af at kommunen fra næste år selv må afgøre, om de vil afholde testene, og det undrer udvalgsformand.

De nationale test er snart fortid i Esbjerg Kommune. Sådan bliver det i hvert fald, når kommunen fra august bliver en del af en forsøgsordning som frikommune, og derfor selv kan afgøre, om de vil lade eleverne deltage i testene eller ej.

quote

Når man nu har fundet ud af, at testene ikke kan bruges til det, de er lavet til, så er det lidt åndssvagt, at vi skal blive ved med at lave dem.

Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn og Familieudvalget

Kommunen har anmodet Børne- og Undervisningsministeriet om at få lov til at droppe testene allerede i år, men den anmodning er nu blevet afvist, og det undrer formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).

- Jeg synes ikke, det giver mening at bruge ressourcer på at lave de nationale test, når vi ikke rigtig kan bruge dem til noget, siger hun. 

Test er spild af tid 

I 2019 besluttede regeringen sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, at de nationale test skal afskaffes og erstattes af et andet system, og derfor giver det endnu mindre mening for Diana Mose Olsen (SF), at Esbjerg Kommune har fået afslag på at droppe testen i år.

- Når man nu har fundet ud af, at testene ikke kan bruges til det, de er lavet til, så er det lidt åndssvagt, at vi skal blive ved med at lave dem, siger hun. 

Esbjerg Kommune søgte også om dispensation fra testene i 2019 og fik dengang også afslag. Denne gang kommer afslaget dog lige op til, at kommunen bliver frikommune, som betyder, at kommunen kan blive fritaget fra eller få ændret statslige regler, så de kan afprøve andre måder at løse deres opgaver på.

- I vores ansøgning spurgte vi undervisningsministeren, om testen i år skulle bruges som et udgangspunkt, forud for at Esbjerg skulle være frikommune, så man efterfølgende kunne tage status på udviklingen. Det vil man dog ikke, og så synes vi heller ikke, at det giver mening at lave dem, siger Diana Mose Olsen (SF).

Et fælles billede 

De nationale test blev indført i 2006 for at give et overblik over elevernes færdigheder i fag som dansk, engelsk og matematik. Selvom regeringen har besluttet, at de skal afskaffes, så kommer det ikke til at ske, før de kan blive erstattet af et nyt system, skriver Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et brev til Esbjerg Kommune.

- Uanset udformningen af den kommende velfærdsaftale mener regeringen dog ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning, skriver hun.

Ministeren påpeger samtidig i brevet, at de nationale test ikke vil ændre på skolernes muligheder for at øge elevernes trivsel på trods af corona. Der er Diana Mose Olsen (SF) dog uenig. Hun mener, at skolerne skulle have mulighed for at prioritere anderledes.

- Eleverne har været hjemsendt så længe nu, at det ville være langt bedre, hvis lærerne kan arbejde med elevernes trivsel og læring på klasseniveau, når eleverne kommer tilbage, siger hun. 

Frikommune uden nationale test 

Når Esbjerg Kommune fra august og tre år frem bliver frikommune, så kommer de nationale test ikke til at stå på skoleskemaet. I stedet bliver det op til lærerne, hvordan elevernes niveau skal testes.

- Det bliver vores medarbejdere, der selv tager udgangspunkt i de test, man allerede nu anvender i hverdagen. På den måde kan man sætte konkret ind på den enkelte elev og på klassen, siger Diana Mose Olsen (SF).

Under frikommuneforsøget kommer Det Nationale Forsknings og Analysecenter for Velfærd, VIVE, til at følge skolerne i Esbjerg, for at se hvilken betydning forsøget kommer til at have på elevernes læring.