Kommune lukker minkfarm

Efter to års advarsler til minkavler har Esbjerg Kommune fået nok. Politikerne har nu besluttet at kræve minkfarmen lukket.

Vred politiker

I to år har en minkavler i Forum ved Esbjerg ladet husdyrgødningen fra sine mink sive ned i jorden, fordi forbindelsen til hans gylletank var læk.
Udvalgsformand for Plan- og Miljøudvalget, John Snedker fra Socialdemokraterne, er vred over, at minkavleren har set stort på både de advarsler og den politianmeldelse, der er kommet undervejs i sagen:

- I to år har vi indskærpet, at der løber husdyrgødning ud på jorden ved farmens gyllebeholder, og det er altså en direkte trussel mod grundvandet i det område. Da der ikke er sket noget i de to år, har vi ikke kunnet finde anden løsning end et forbud mod fortsat drift af minkfarmen, siger John Snedker til dr.dk/esbjerg.

Minkavler skal i retten

Mens minkavleren om få dage får brev fra kommunen om, at han skal lukke sin farm, kører der sideløbende en retssag om minkfarmen, fordi kommunen for et år siden meldte ham til politiet for den uforsvarlige drift.

Sagen kommer for rettten 15. december.