TV der bevæger dig

Kommune vil tvinge plejebarn bort mod alles vilje

Sagen er et eksempel på, at mange anbragte børn og unge ikke føler sig hørt i deres egne sager, selv om loven siger, at det skal de.

Michael Lambert skal fjernes fra sin plejefamilie imod begges vilje. Foto: Troels Sørensen TV SYD

Esbjerg Kommune insisterer på, at 15-årige Michael Lambert skal fjernes fra sin plejefamilie, selv om både han og plejefamilien ønsker, at han bliver boende.

Michael flyttede ind hos sin plejefamilie, da han var 15 måneder gammel. Der boede han i de følgende tolv år, og han og familien knyttede bånd. Men for et par år siden blev han fjernet mod sin vilje og anbragt på et bosted.

Nu er Michael vendt hjem igen. Han er flygtet fra bostedet for at komme tilbage til de to mennesker, som han betegner som ”Mor og Far ”. Kommunen  holder fast i, at Michael skal fjernes fra sin familie. Igen. Kommunen har ingen kommentarer i sagen til TV SYD.

Hør et klip med Michael Lambert her: 

00:24

Michael Lambert skal fjernes fra sin plejefamilie imod sin og familiens vilje.

Luk video

Michael Lambert er langt fra det eneste unge menneske, der er anbragt, som ikke føler, at han bliver taget med på råd.

40 pct. af de 11-17-årige, som i 2016 var blevet anbragt indenfor det foregående år, følte ikke, at de var blevet inddraget i deres egen sag. Det fremgår af undersøgelsen ” Anbragte børn og unges Trivsel”, som er udgivet af SFI, Det Nationale Center for Velfærd, i 2016.

 Den unge føler sig magtesløs og opgiver at tage ansvar i sit eget liv

Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår

Men de skal høres. Med Barnets Reform fra 2011 blev børns og unges rettigheder styrket. De fik ret til, under hensyn til deres alder og modenhed, at blive inddraget og hørt, når de skal anbringes. 

Rasmus Kjeldal, direktør i Børns Vilkår, siger til TV SYD, at kommunerne risikerer, at den unge føler sig magtesløs og opgiver at tage ansvar i sit eget liv.

- Det er et spørgsmål om at få afklaret, hvad der er vigtigt for den unge. Det kan være uddannelse, noget med det sociale, fritid, noget med familien eller andet, siger Rasmus Kjeldahl.

Hør et klip med ham her: 

01:15

Mange børn og unge føler sig ikke hørt i deres egne sager, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Luk video

Fakta fra rapporten ” Anbragte børn og unges Trivsel”, SFI, Det Nationale Center for Velfærd, 2016:

  • Blandt de 11-17-årige, der er blevet anbragt inden for det seneste år, er der kun 60 pct., som føler sig inddraget i egen sag.
  • I 2016 var godt 1 pct. af alle 0-17-årige anbragt uden for hjemmet. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 1.560 anbragte børn og unge på 11, 13, 15 og 17 år i foråret 2016.
  • Langt de fleste anbragte børn og unge trives godt på deres anbringelsessted. 89 pct. føler sig holdt af der, hvor de bor, og er glade for deres anbringelsessted.