Krænkede piger går til Højesteret i sag mod Esbjerg Kommune

To piger går til Højesteret med krav om erstatning fra Esbjerg Kommune for at have svigtet tilsynspligt.

Højesteret skal efter alt at dømme tage stilling til, om Esbjerg Kommune skal betale erstatning til to piger, der var udsat for seksuelle krænkelser.

Pigernes advokat, Helle Hald, oplyser, at hun har anket dommen, der faldt ved Vestre Landsret 8. maj. 

Samtidig har hun fået bevilget fri proces til at gå videre til Højesteret med sagen.

- Jeg synes, at det er en sag af så vigtig en karakter, at den selvfølgelig skal prøves ved landets højeste domstol, siger Helle Hald.

Hun tabte for snart en måned siden sagen ved landsretten, der vurderede, at kommunen ikke kunne have forudset, at pigerne ville blive udsat for overgreb.

De tre piger, der var mindreårige, da de blev udsat for seksuelle krænkelser af den såkaldte Esbjergmand, havde krævet hver 50.000 kroner i erstatning af kommunen.

En erstatning, som de mente sig berettiget til, fordi kommunen ifølge pigerne ikke har levet op til sin pligt til at reagere på de underretninger, den modtog om mulige overgreb.

Helle Hald repræsenterer to af pigerne, der nu er fyldt 18 år, og ønsker at gå videre til Højesteret med sagen.

Selv om hun tabte sagen ved landsretten, har dommen alligevel givet advokaten en tro på, at den kan vindes:

- Vestre Landsret har gjort sig den ulejlighed at udarbejde en meget grundig dom. Og man har også lavet en grundig begrundelse for resultatet.

- Jeg mener stadig, at jeg kan føre bevis for, at kommunen godt kunne have stoppet det. Derfor vælger vi at indbringe sagen for Højesteret, siger Helle Hald.

Det er normalt Procesbevillingsnævnet, der skal give en bevilling til, at en sag kan prøves ved Højesteret som tredje instans.

Men da sagen her begyndte ved landsretten på grund af sin principielle karakter, er Højesteret "kun" den anden retlige instans, som skal behandle sagen.

Derfor forventer Helle Hald, at ankesagen bliver berammet ved Højesteret.

Hvornår sagen kommer for er endnu uvist.