TV der bevæger dig

Krænkede piger taber sag mod kommune

Esbjerg Kommune vinder igen i retssag, som to piger havde anlagt, fordi de blev udsat for overgreb.

Højesteret frifinder onsdag Esbjerg Kommune for at have svigtet to piger, der blev udsat for seksuelle overgreb.

Højesteret frifinder onsdag Esbjerg Kommune for erstatningsansvar over for to piger, der blev udsat for seksuelle overgreb. De får ikke erstatning.

Dommen flugter med en afgørelse fra Vestre Landsret i maj sidste år. Også dengang blev pigernes krav om erstatning afvist. 

Læs også Kommune på anklagebænken i Højesteret

De hævdede, at kommunen havde krænket deres menneskerettigheder ved ikke at have grebet ind overfor den såkaldte esbjergmand, der begik overgreb mod sine børns kammerater.

De syv dommere mener, at der ikke er fremlagt omstændigheder, der burde have givet kommunen en "rimelig begrundet mistanke" om, at der var risiko for, at manden ville krænke andre børn.

De to piger havde krævet en godtgørelse på hver 50.000 kroner.