TV der bevæger dig

Kursus i stedet for kolde fødder

Nogle dage er vejret så dårligt, at udendørs arbejde bliver aflyst, og det gælder ikke mindst entreprenører. Men så kan man sende folk på kursus.

02:24

Nogle medarbejdere blive sendt hjem om vinteren. Andre kommer på kursus.

1 af 2

Hos Chr. Brinck & Søn Aps i Esbjerg satsede direktør Thomas Thomsen på at uddanne 45 medarbejdere i stedet for at sende dem hjem i dårligt vejr. Medarbejderne fik i alt 429 kursus-dage. Nogle af dem brugte tiden til at forbedre deres kundskaber i dansk.

Bedre medarbejdere

Kurserne blev finansieret dels gennem de almindelige regler for arbejdsmarkedsuddannelse, dels ved egen-betaling fra virksomheden.

Egen-betalingen er som udgangspunkt de såkaldte G-dage, som arbejdsgiveren er forpligtet til at betale ved afskedigelser (også afskedigelser på grund af vejret).

Ved at sende de ansatte på kurser er der mulighed for at spare G-dagene. I stedet skal virksomheden fortsat betale den ansatte løn, pension og feriepenge, men får til gengæld en mere kompetent medarbejder hjem igen.