TV der bevæger dig

Læge politianmeldt for at læse medarbejderes journaler

En læge fra Esbjerg er blevet meldt til politiet, efter det er kommet frem, at han uretmæssigt har kigget i e-journalerne for en tidligere og en nuværende ansat.

En privatpraktiserende speciallæge i Esbjerg har uden gyldig grund kigget i to medarbejderes journaler på sundhed.dk.

Begge medarbejdere er sygeplejersker. Den ene var blevet fyret flere måneder før, den anden var midt i en afskedigelsessag. Da ingen af de to sygeplejersker var i behandling hos speciallægen, havde vedkommende ingen gyldig grund til at kigge i deres journaler.

Den ene sygeplejerske var under opsigelse og sygemeldt, og derfor lå hun og lægen i fratrædelsesforhandlinger. Hun frygtede, at lægen søgte efter oplysninger i hendes journal, som kunne bruges mod hende i forhandlingerne.

De to sygeplejersker henvendte sig til Kreds Syddanmark, og faglig konsulent Anette Kjærsgaard klagede på medlemmernes vegne til Sundhedsstyrelsen.

Kort før jul meddelte Sundhedsstyrelsen, at den havde besluttet at bede politiet om at rejse tiltale mod lægen i Esbjerg.