Landsby drukner i vand

Store problemer med smeltevand i Hostrup ved Esbjerg

Siden  2006 har Hostrup ved Esbjerg oplevet omkring 20 tilfælde af oversvømmelse.

For små rør og dårligt kloakafløb i Hostrup gør, at smeltevandet oversvømmer kældre - som det gør i disse dage.

- Ifølge vejloven er kommunen ikke forpligtet til at bortlede smeltevand, men vi har selvfølgelig stor forståelse for lodsejernes problemer, siger Freddie H. Madsen, Formand for Teknik & Forsyningsudvalget i Esbjerg byråd.

- Vi vil på baggrund af de seneste dages kraftige smeltevand vurdere behovet for at gøre noget i Hostrup og øvrige steder. Vi kan dog aldrig indrette vores vejsystemer således, at de kan klare enhver situation. Det er samfundsøkonomisk ikke fornuftigt, siger Freddie H. Madsen.