TV der bevæger dig

Licitations-fiasko: Ingen vil byde på klapbro

Vejdirektoratet vil maksimalt betale 40 millioner kroner for en klapbro over Ribe Å - men den pris er for lav, og derfor har ingen entreprenører budt på opgaven.

Militæret har allerede opstillet midlertidige broer over Ribe Å, men efter den kuldsejlede licitation kommer de ikke i brug foreløbig. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

Klapbroen over Ribe Å må højst koste 40 millioner kroner - det var det prisloft Vejdirektoratet betingede sig i forbindelse med licitationen på arbejdet.

Men det beløb kan Vejdirektoratet ikke få nogen bro for - alle fem entreprenørfirmaer, der havde kvalificeret sig til licitationen, meddelte, at de ikke kan udføre arbejdet til den pris.

Vejdirektoratet oplyser, at man snarest efter sommerferien vil orientere Transportministeriet og be' om at få hævet budgetrammen for broarbejdet.

Læs også Lego for voksne: Militæret bygger broer til trafikanterne

Militæret har allerede opsat to midlertidige broer over åen - broer som trafikken på hovedvej 11 skal bruge, mens klapbroen bliver bygget.

Den nye situation betyder, at broprojektet bliver udskudt et halvt år, men miseren får ikke umiddelbart trafikale konsekvenser. Bilisterne skal fortsætte med at køre over den eksisterende bro, indtil arbejdet på klapbroen kommer i gang. Herefter skal trafikken bruge de midlertidige broer, som militæret har sat op.