Luftkvaliteten målt i Esbjerg

En undersøgelse af luften ved 10 daginstitutioner i Esbjerg viser flere partikler end beregnet. 

Esbjerg beder nu miljøstyrelsen om en fast målestation, der kan kortlægge luftforureningen. Det sker efter Esbjerg Kommunes undersøgelse af luftens indhold af de sundhedsskadelige ultrafine partikler ved ti daginstitutioner placeret ved trafikerede veje.

TV SYD påviste høje koncentrationer

Undersøgelsen blev sat i værk efter at vi her på TV SYD havde målt på forureningen ved en række institutioner og påvist store partikelkoncentrationer.
Den nye undersøgelse afslører at den målte forurening i flere tilfælde er større end den beregnede belastning. Derfor ønsker kommunen nu løbende målinger.

Miljøzoner i Esbjerg

Målingerne vil kunne give svar på om der er behov for at indføre en såkaldt miljøzone i Esbjerg.
I miljøzoner må kun lastbiler med partikelfiltre køre. Dermed undgåsd en stor del af de ultrafine partikler, der er mistænkt for at have mange hundrede dødsfald på samvittigheden hvert år.