TV der bevæger dig

Lup på Esbjergs børne-sager

Esbjerg Kommunes håndtering af en sag om seksuelle overgreb mod børn viser meget alvorlige svigt. Derfor har social- og integrationsminister Karen Hækkerup bedt Ankestyrelsen undersøge kommunens håndtering af sagsbehandlingen på børneområdet. Ankestyrelsen begynder arbejdet på fredag.

Esbjerg Kommunes håndtering af en sag om seksuelle overgreb mod børn viser meget alvorlige svigt.

Ankestyrelsen begynder nu en undersøgelse af sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg Kommune. Undersøgelsen skal afdække, om de problemer, der viste sig i den konkrete sag, er udtryk for mere generelle problemer i kommunens sagsbehandling på børneområdet.
- Den konkrete sag fra Esbjerg viser alvorlige svigt, som er helt uacceptable. Derfor sender jeg Ankestyrelsen til Esbjerg Kommune, så vi kan få rede på, om det, vi så i den tragiske enkeltsag, er udtryk for et generelt problem med den måde, Esbjerg håndterer børneområdet på, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup.

Ankestyrelsen laver en særlig gennemgang af 100 af de mere komplekse sager, hvor Ankestyrelsen vil vurdere, om sagsforløbet og afgørelser i sagen er i overensstemmelse med regler og praksis. Ankestyrelsen gennemfører desuden en kortlægning af kommunens organisering på børneområdet samt en kvantitativ analyse af verserende børnesager i kommunen. Arbejdet begynder fredag den 25. maj, hvor Ankestyrelsen har første møde med Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune får samtidig besøg af en nyoprettet task force, som stiller juridisk og socialfaglig ekspertise fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen til rådighed for kommunen i det fremadrettede arbejde med sager på børneområdet. For at sikre, at sagsbehandlingen på børneområdet bliver bedre vil kommunen få besøg af Ankestyrelsen igen i foråret 2013.