TV der bevæger dig

Målrettet indsats giver pote: Flere mænd uddanner sig til lærer, pædagog og socialrådgiver

Helt stik modsat landstendensen har flere mænd søgt ind på UC Syd på de tre uddannelser folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver. I følge rektor skyldes det en målrettet indsats med flere billeder og videoer af og om mænd på uddannelserne på skolens hjemmeside og sociale medier.

Flere mænd søger ind på traditionelle kvindefag på UC Syd end på landsplan. Foto: UC Syd

Det er blevet populært at uddanne sig som folkeskolelærer, pædagog og socialrådgiver på UC Syd, når man er mand. 

Trods faldende interesse på landsplan hos mændene for at uddanne sig i de tre fag, så er det lykkedes UC Syd at få flere mænd til at interessere sig for uddannelserne, der ofte betragtes som kvindefag.

- Vi skal have flere mænd i de traditionelle kvindefag

Stigningen i optaget af mandlige studerende på de tre uddannelser glæder en stolt rektor Birthe Friis Mortensen: 
 
– Vi skal have flere mænd i traditionelle kvindefag og flere kvinder i traditionelle mandefag. Det er godt for studiet og studiemiljøet. Og det er godt for vores aftagere – skolerne, kommunerne, sygehusene og klinikkerne, siger hun.

I 2019 er der optaget 25,7 procent flere mænd på læreruddannelsen sammenlignet med 2018, hvilket svarer til 18 flere studerende.  
 
Pædagoguddannelsen har trods nedgang i det samlede ansøgertal på 2,7 procent optaget 28 flere mandlige studerende i 2019 sammenlignet med 2018, og det svarer til en stigning på 21,5 procent. 
 
Også socialrådgiveruddannelsen optager flere mænd i 2019 sammenlignet med 2018. Her er der tale om en stigning på 22 procent svarende til ni studerende.

Målrettet indsats med billede og video

EU Syd har i følge rektor Birthe Friis Mortensen arbejdet meget bevidst med at få flere mænd til at interessere sig for uddannelserne.

- Vi har simpelthen gennemgået vores billedarkiv og videoer på vores hjemmeside og sociale medier, og fået igangværende mandlige studerende til at fortælle om uddannelserne, og det har virket, fortæller Birthe Friis Mortensen til TV SYD.  

 – Vi vurderer, at det er meget vigtigt at få sat billeder og fortællinger af mænd og om mænd i pædagogiske og sociale fag højt på dagsordenen, understreger hun.   

Færre mænd på landsplan 

Til sammenligning er der på landsplan optaget 4,6 pct. færre mænd på læreruddannelsen, mens der på pædagoguddannelsen er optaget 4,1 pct. færre mænd. 

Trods en ihærdig indsats er det ikke lykkedes at få flere mænd ind på sygeplerskeuddannelsen på UC Syd. Her er der sket en fald i mandlige studerende fra 23 i 2018 til 15 i 2019. Det svarer til et fald på 34,8 procent.