TV der bevæger dig

Mandø skal have flere fastboende

I dag er antallet af fastboende på Mandø dalet til ca. 40 personer, og det er derfor nødvendigt med en aktiv indsats for at vende udviklingen.

Mandø Ebbevej Foto: TV SYD

Det er Esbjerg Kommune, der vil skabe en positiv udvikling for vadehavsøen Mandø, som de mener har potentialet til mere erhverv og turisme på øen.

-vi er nødt til at tænke nyt og koordinere de indsatser, der sættes i gang fortæller formanden for Teknik- og Miljøudvalget Anders Kronborg.

En af Mandøs store udfordringer er, at de mange turister, der besøger øen, kun er der nogle få timer. Med flere overnattende gæster øges mulighederne for at etablere flere overnatningsmuligheder, spisesteder og arrangeres flere guidede ture mv.

It-infrastrukturen på øen skal forbedres, så der kan skabes en positiv udvikling for erhvervene på øen.

-?Smart Island Mandø?, som initiativet kaldes, skal fremover være vores fælles platform, så vi sikrer sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i værk for at forbedre mulighederne for at drive erhverv på øen. Det er helt oplagt at fokusere på turisterhverv på Mandø, der jo er en helt unik ø midt i Nationalpark Vadehavet, fortsætter Anders Kronborg i en pressemeddelelse fredag.

Udvalget vil desuden se nærmere på trafikforholdene til og fra øen og vurdere parkeringsmulighederne på Mandø.

Det er meningen trafikken skal reguleres, så antallet af besøgende, der kommer i bil på endagsvisit reduceres mest muligt. Ved at reducere biltrafikken får vi fredeliggjort øen, og Mandø kan dermed i højere grad blive et sted, hvor den besøgende oplever fred og ro og dermed inspireres til at komme igen.

Teknik- og Byggeudvalget har fået inspiration til den nye fælles platform ?Smart Island Mandø? under udvalgets studietur til Bruxelles og Amsterdam i 2014. De besøgte dengang det Syddanske EU-kontor og drøftede mulighederne for tværgående initiativer.

Arbejdet med Smart Island Mandø kommer til at foregå i tæt samarbejde med Mandø Fællesråd og Esbjerg Erhvervsudvikling.

Mest sete på tvsyd.dk