Mandø får støtte til ny boform: Skal trække flere fastboere til øen

Mandø Brugsforening vil etablere en prøvelejlighed på øen, hvor folk kan indlogere sig i en længere periode og forhåbentlig blive bidt af ølivet. Øen har netop modtaget støtte fra Landdistriktspuljen til projektet.

Landdistriktspuljen har tildelt Mandø Brugsforening 200.000 kroner, som blandt andet skal gå til etablering af en prøvelejlighed,  hvor folk kan leje sig ind i en længere periode og afprøve ølivet. 

quote

Målet er at tiltrække flere fastboere til øen.

Poul Erik Fredskild, formand for Mandø Brugsforening

- Målet er at tiltrække flere fastboere til øen. Vi vil give folk mulighed for at smage på ølivet, inden de sælger deres hus andet steds. For det er ofte det, der holder folk tilbage.  De vil gerne vide, hvad de går ind til, før de smider alle tøjler. Det får de mulighed for med det her tilbud, siger Poul Erik Fredskild, der er formand for Mandø Brugsforening. 

Svigtende befolkningstal

Mandø kæmper ligesom mange andre af Danmarks småøer med svigtende befolkningstal.

Udviklingen i Mandøs befolkningstal

Per 1. januar 2020 var der ifølge Danmarks Statistik blot 38 beboere med fast adresse på øen. Med prøvelejligheden håber Mandøs brugsforening altså på at vende det nedadgående befolkningstal, og Landdistriktspuljens donation er en god hjælp til lejlighedsprojektet.

- Vi er super glade for støtten, men der skal findes betydeligt flere midler, før vi er i mål med det her projekt, siger Poul Erik Fredskild. 

Hvis det lykkes at skaffe midlerne, er planen, at prøvelejligheden kan blive en realitet inden for et års tid, fortæller formanden. 

Stor interesse på Endelave

Ideen til at give udefrakommende borgere midlertidig adresse på en ø er ikke ny. Sidste år etablerede Endelave ud for Horsens en lignede prøvelejlighed, hvor man kan bo i op til fire måneder for et symbolsk beløb. 

Interessen for at blive øboer for en stund har været stor, og fire forskellige danskere har indtil videre været langtidsgæster på Endelave, fortæller Ib Elgaard fra øens bosætningsgruppe.

- Folk har været glade for ordningen. Fra september sidste år og indtil corona lukkede af for al bevægelse, har der faktisk været folk i lejligheden, siger Ib Elgaard.

Desværre har Endelaves prøvelejlighed endnu ikke givet noget afkast i form af nye fastboere.

- Men det er helt sikkert et tilbud, vi vil fortsætte med. Så håber vi, at vi får nogle blivende beboere på et tidspunkt, siger han.

Prøvelejligheden på Endelave