Mandø i mørke

Hele Danmark er gået i sort i disse tider, vil nogen mene. Men på Mandø går de skridtet videre. På lørdag bliver der så mørkt på Mandø, som der er dybt inde i en brøndgraver.

Lyset på Mandø lader ikke det berømte lys på Skagen noget efter. Men Mandø kan også noget med mørke. Et godt stykke fra den nærmeste by og med 35 beboere er der meget lidt lysforurening på øen, der ellers efterhånden gør det svært at se nattehimlen i det meste af verden.

Og på lørdag går den lille ø i Vadehavet helt i sort. Mellem klokken 20.30 og 21.30 slukkes al offenlig belysning på øen, og beboerne slukker deres private lys. Der bliver med andre ord helt bælgravende mørkt.

Den frivillige mørklægning har to formål. For det første er det en del af Verdensnaturfondens Earth Hour. For det andet er det et led i bestræbelserne på at få godkendt Mandø som Dark Sky Place, altså et sted, hvor himlen bliver rigtigt mørk, med skyldig hensyntagen til stjernerne, som vi jo ikke kan slukke for.

Dark Sky Place

- Vi er stadig igang med lysmålinger, som skal afklare, om øen kan opnå status som Dark Sky Place. Derfor giver det god mening, at vi bakker op om en begivenhed, hvor vi symbolsk slukker for lyset for at sætte fokus på den natur, vi er sat til at passe på, fortæller Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd.

Og den med naturen er god nok. Det er efterhånden svært at finde steder på jorden, hvor det er helt mørkt, så astronomer, nathimmelfotografer og andre interesserede i den mørke himmel kan se, det de gerne vil. Eller netop ikke se. 

- Vi håber jo på, at det kan skabe lidt opmærksomhed om øen, så vi kan få nogle flere turister til, fortæller Claus Christensen.

Plads om vinteren

Og det smarte ved mørket er, at det er dybest og varer længst om vinteren, hvor der ikke er så mange andre turister. Men Mandø er en lille ø, der er vel grænser for, hvor mange, der er plads til.

- Vi har mange turister om sommeren, så kan vi vel også have mange om vinteren, mener fællesrådsformanden.

Møn syd for Sjælland er det eneste andet sted i Danmark, der er anerkendt som Dark Sky Place, og der har de kunnet mærke det på turismen. Der er to steder i Holland, der er anerkendt som mørke steder, og der er to på vej i den tyske del af Vadehavet.

Vadehavet er i forvejen anerkendt som Verdensnaturarv, og det kan nu blive et sted, man tager hen for at sidde i noget seriøst mørke og kukkelure. Mørkelægningen og arbejdet på at blive anerkendt som Dark Sky Place er et samarbejde med Esbjerg Kommune, der blandt andet arbejder på at begrænse lyset fra Esbjerg Havn, der kan ses på Mandø.

Så tag til Mandø lørdag den 28. marts, hvis I har brug for at se virkeligt sort. Men tjek lige tidevandet inden.