Mange indberetninger om børn, der har det skidt

I Esbjerg indberettes flere børn end landsgennemsnittet til kommunen, for mistanke om at de mistrives.

For hvert 22. barn i en skoleklasse i Esbjerg Kommune, så vil der statistisk set være ét barn, som kommunen har fået en underretning om sidste år.

En underretning betyder, at eksempelvis en lærer, sundhedsplejerske eller nabo har meldt til kommunen, at barnet har det skidt.

Esbjerg er blandt de kommuner, der har fået flest underretninger om børns mistrivsel. På landsplan er der lavet underretninger om et ud af 28 børn. Det oplyser P4 Syd.

Esbjerg Kommune får flere indberetninger end landsgennemsnittet om børns mistrivsel.