Mangel på mentorer for anbragte børn

Børn anbragt uden for hjemmet klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn. Det forsøger Esbjerg Kommune at lave om på med en mentorordning, men der er mangel på mentorer.

I Esbjerg Kommune er det særlig slemt, når anbragte børn sidder på skolebænken. Her klarer de anbragte børn sig ikke bare dårligere end ikke-anbragte børn, de klarer sig også dårligere end anbragte børn på landsplan. Kommunen har derfor indgået samarbejde med læringsprogrammet Lær for Livet, hvor børnene i seks år får tilknyttet en frivillig mentor og kommer på såkaldte Learning Camps.

- En god voksenstøtte og velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt barns skolesucces og fremtid, fortæller Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet.

Godt for børnenes læring
Målet med at være med i Lær for Livet er at højne anbragte børns faglige og personlige kompetencer, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Siden 2015 har Esbjerg Kommune kun visiteret to anbragte børn til Lær for Livet, men i år har kommunen sat ekstra ind og visiterer i alt 24 anbragte børn.

- Vi ser Lær for Livet som et kvalificeret tilbud, der giver anbragte børn et boost, som kan højne deres læring og trivsel. Den udvikling er afgørende for børnenes muligheder for at skabe et godt liv, og vi ser det som et stort plus, at indsatsen sætter fokus på helheden for børnene i et langsigtet perspektiv, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for børn og familieudvalget, Esbjerg Kommune.

Mangel på frivillige mentorer
Der er bare ét problem. Lige nu mangler flere end 20 anbragte børn i Esbjerg og omegn en frivillig mentor, der kan hjælpe med lektier og skolearbejde ca. en gang om ugen. 

Her mangler der mentorer:

  • Bramming
  • Esbjerg
  • Fanø
  • Holsted
  • Nørre Nebel
  • Ribe
  • Tjæreborg
  • Toftlund

Lær for Livet er finansieret af private fonde og over 40 samarbejdskommuner rundt om i landet, herunder Esbjerg Kommune.

Sådan bliver du mentor: