Martin får lov til at beholde sit pas

Vestre Landsret fastholder, at 32-årige Martin Jakobsen fra Esbjerg ikke skal have inddraget sit pas, selv om han har været i Irak for at kæmpe mod Islamisk Stat.

Landsretten har afsagt kendelse torsdag eftermiddag i sagen om syrienkrigeren Martin Jakobsen fra Esbjerg. Kernen i rettens begrundelse lyder:

- Der er ikke under bevisførelsen fremkommet oplysninger om, at fremmedkrigere, som har kæmpet på kurdisk side i Irak, efter hjemkomsten har begået terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet.

I 2015 var Martin Jakobsen fra Esbjerg i Kirkuk i Irak. Her kæmpede han side om side med de kurdiske peshmergastyrker mod Islamisk Stat.

Peshmerga er navnet på de væbnede styrker i den selvstyrende region Irakisk Kurdistan. Landsretten lægger blandt andet vægt på, at Peshmerga er lovmæssigt anerkendt i Irak.

I august i fjor valgte politiet på baggrund af Martin Jakobsens krigseventyr - og med henvisning til pasloven - at inddrage hans pas. Det ville Martin ikke acceptere, så han gik i retten.

I december vurderede Retten i Esbjerg, at han ikke udgjorde en sådan fare for statens sikkerhed, at der var grundlag for at at fratage ham passet.

Men anklagemyndigheden valgte at kære kendelsen til Vestre Landsret, og her har den 32-årige esbjergenser nu fået ret igen. 

Manden har i retten gjort gældende, at peshmergastyrkerne og den internationale koalition står på samme side i kampen mod Islamisk Stat. Og det har landsretten taget til efterretning.

- Vi jubler over afgørelsen fra landsretten. Den kriminalisering, som Martin har følt, den er blevet fjernet, siger Martins advokat, Erbil Kaya.

Siden marts 2015 har politiet haft mulighed for at nægte udstedelse af pas til en borger, hvis der for eksempel er frygt for, at borgeren vil rejse ud og kæmpe for en terrorgruppe.

 

/ritzau/