TV der bevæger dig

Masser af affald i nationalpark

800 kilo affald bliver hver dag samlet ind af kontanthjælpsmodtagere i nationalpark i Vadehavet.

02:43

1 af 2

Nationalpark Vadehavet skal holdes ren for skrald og affald, og det bliver nu gjort dagligt af en gruppe på mellem 7 og 12 kontanthjælpsmodtagere i Esbjerg Kommune

Rydder to kilometer hver dag

Dagligt bliver cirka to kilometer dige gennemgået, og der samles ikke kun ind på selve diget, men også indenfor diget og udenfor diget, helt ud til vandkanten.

Opgaven har tidligere ligget ved de lokale digelaug selv, og det har været en opgave, der kun blev udført én gang om året, nemlig i april.