TV der bevæger dig

Millioner på vej til varmestuer

Kirkens Korshærs varmestue i Esbjerg skal flyttes til større lokaler og give brugerne bedre forhold. To fonde støtter med et stort millionbeløb.

I Esbjerg skal man finde en større ejendom til varmestuen. Målet er at skabe væresteder, hvor de fysiske rammer i højere grad bidrager aktivt til, at brugerne kommer videre i livet.

Kirkens Korshær forvandler over de kommende år varmestuen i Esbjerg til "håbssted". Det samme sker i Nykøbing Falster og Holbæk. Projektet har et samlet budget på næsten 50 milliiner kroner og støttes af Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond.

I Esbjerg skal man finde en større ejendom til varmestuen. Målet er at skabe væresteder, hvor de fysiske rammer i højere grad bidrager aktivt til, at brugerne kommer videre i livet. 

Læs også Overskudsmad mætter John og de andre i varmestuen

Fysiske rammer har stor betydning. Det gælder ikke mindst for sårbare grupper, hvor de rigtige valg i forhold til indretning, lysindfald og placering af en bygnings forskellige funktioner kan have stor betydning. Forskningsresultater viser også, at en bygnings arkitektur påvirker stresshormonet kortisol.

Vi har kaldt projektet "Fra væresteder til håbssteder".

Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær

- Vi har kaldt projektet "Fra væresteder til håbssteder". Vi ved, at der kan være en række positive effekter ved at investere i værestederne. Med det her projekt vil gerne afprøve forskellige typer af bygninger tre steder i landet. De er tænkt som prototyper. I Esbjerg vil vi flytte varmestuen til andre lokaler, i Holbæk vil vi gerne bygge eksisterende lokaler om, og i Nykøbing Falster vil vi gerne prøve at etablere noget helt nyt, fortæller chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, i en pressemeddelelse.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, skal dokumentere bygningernes betydning for det sociale arbejde. 

Inspiration til andre

De tre væresteder er udvalgt, fordi de er forskellige i forhold til størrelsen på byen, de ligger i, samt i forhold til målgrupper og ombygningsbehov. På den måde er der også bedst mulighed for, at resultaterne af projektet kan blive til inspiration for andre.

FAKTA

Projektet sættes i gang i 2018 og forventes afsluttet i 2021. Det samlede projekt beløber sig til 47,1 millioner kroner.
  • Støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond: 20 millioner kroner.
  • Støtte fra Realdania: 14,7 millioner kroner.
  • Egenfinansiering fra Kirkens Korshær: 13,1 millioner kroner.
Projektet vil i hele projektperioden blive fulgt af et forskningshold fra VIVE under seniorforsker Lars Benjaminsens ledelse.