TV der bevæger dig

Mose Olsen: Bedste måde at spare på

Skolestrukturen i Esbjerg Kommune står overfor store forandringer. 25 skoledistrikter skal ifølge nyt forslag gøres til ni, og det kan komme børn og forældre til gode, mener formanden for Børn- og Familieudvalget i kommunen, Diana Mose Olsen (SF).

Formanden for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen, er tilfreds med kommunens budgetforlig.

Venstre, Socialdemokraterne, SF og Konservative, som står bag Esbjerg Kommunes budgetforlig for 2015 til 2018, har godkendt forslaget om en ny ledelsesstruktur, der samler skole, SFO og klubber.

Det betyder, at der i fremtiden skal være ni skoledistrikter i Esbjerg

Kommune frem for de 25, der er i dag.

- Det er selvfølgelig noget vi har gjort, fordi vi skal spare. Men når det så er sagt, så tror jeg, at det er det rigtige sted at spare penge, siger formanden for Børn- og Familieudvalget i Esbjerg Kommune, Diana Mose Olsen (SF) til TV SYD.

Ifølge hende er forslaget primært en forandring af den ledelsesmæssige struktur. Hvor man før havde en ledelse på hver skole, så vil der i fremtiden være en skoleledelse, som har flere skoler under sig. Dermed kan man samle mange opgaver ét sted såsom skemalægning, lønudbetaling og indkøb af bøger.

- På denne måde får man en samlet ledelse, som kan tænke de store tanker og sørge for, at de mange nye ting, som skolereformen har bragt med sig, bliver implementeret på en god måde. Så jeg mener ikke, det giver en dårligere skole, tværtimod, siger udvalgsformanden.

Diana Mose Olsen understreger, at det ikke er meningen, at den nye struktur betyder, at eleverne skal flyttes rundt mellem skolerne.

- Intentionen med forslaget er altså ikke at flytte rundt på elever, og man skal have ret til at færdiggøre sin skolegang på den matrikel, hvor man er startet, slår udvalgsformanden fast.

Før skoledistrikterne bliver endeligt fastlagt, skal forslaget igennem en høringsfase, hvor skolebestyrelser, ledere og medarbejdere bliver inddraget, så alle, der bliver berørt af ændringerne, får mulighed for at give deres mening til kende.