TV der bevæger dig

Motorvej forlænget til Esbjerg Havn

Torsdag åbnede en ny vej til havnen i Esbjerg. Motorvejen E20 er blevet forlænget, og den eksisterende Gammelby Ringvej er blevet udbygget.

03:54

Henrik Dam Kristensen klar til indvielse af vejstrækningen.

1 af 2

Begivenheden blev markeret på havnearealet.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) fik hjælp fra en lastbil og en vindmølletransport til at bryde snoren til den tre kilometer lange strækning.

Vejen er bygget til store lastbiler, der skal til havnen med vindmølledele og andet tungt gods. Dermed undgår lastbilerne at køre gennem byen.

Den nye vej reducerer røg, støj og forsinkelser i trafikken, som var følgerne af de mange særtransporter til havnen.

Vejstrækningen er blevet færdig et halvt år tidligere end beregnet.

EU har givet støtte til projekt, der beløber sig til 150 millioner kroner.

Vejen er en del af sømotorvejen til Belgien.

Esbjerg Havn er en del et fælles projekt mellem Zeebrügge Havn, det belgiske transportministerium og Vejdirektoratet. Det skal bidrage til, at godstransport bliver flyttet fra lastbiler til skibe.

Mere vejr