TV der bevæger dig

Nedrykning koster Esbjerg 21 millioner

2011 har været endnu et hårdt år for Esbjerg fB. Nedrykningen fra superligaen har udløst et underskud på 21,6 millioner kroner.

Esbjerg fB har større succes på banen end med økonomien.

I løbet af de seneste to år har Esbjerg fB tabt mere end 45 millioner kroner på driften.

EfB Elite A/S opnåede i 2011 et økonomisk resultat, der er præget af nedrykningen fra Superligaen og de deraf følgende lavere indtægter på kampe, tv og spillerhandler. Resultatet blev et underskud på 21,6 mio. kroner mod et underskud på 23,5 mio. kroner i 2010.

Formanden for bestyrelsen i EfB Elite A/S, Jørgen L. Jensen, glæder sig over, at selskabet følger den handlingsplan, der i 2013 skal sikre overskud på driften. Men han lægger ikke skjul på, at 2011 har været endnu et hårdt år for Esbjerg fB.

- Vi gik ind i 2011 med forventningen om, at vi reddede os i Superligaen, og at vi nåede landspokalfinalen.
Intet af disse mål blev indfriet, og derfor har det været et forfærdeligt år for os, akkurat som de to foregående år var hårde år. Vi har i de seneste tre år fokuseret meget på først at gennemføre byggeriet af Blue Water
Arena og dernæst at skaffe økonomiske midler til den fortsatte drift af Esbjerg fB, siger Jørgen L. Jensen.

EfB Elite A/S, der også omfatter datterselskabet EfB Ishockey A/S, havde i 2011 en koncernomsætning på 57,1 mio. kr., hvilket er 10,0 mio. kr. lavere end året før. På indtægtssiden opnåede EfB trods nedrykningen sponsorindtægter på linje med året før og bedre end forudset i børsprospektet. Transferindtægter på salg og udleje af spillere levede med 4,0 mio. kr. nøjagtigt op til forventningerne.

- Esbjerg fB har med hensyn til tilskuere og sponsorer været begunstiget af stor opbakning hele året, også i efteråret 2011. Alle har bakket op om EfB og den plan, der er lagt for klubbens fremtid. Vi har i ledelsen tillid
til, at EfB i dette forår sikrer sin tilbagevenden til Superligaen, hvilket vil være af afgørende betydning for den fremtidige udvikling, siger Jørgen L. Jensen.

Oprykning til superligaen skal redde regnskabet

- Såfremt vi realiserer målet om oprykning til Superligaen i sommeren 2012, finder jeg Esbjerg fB?s kapitalforhold tilstrækkelige, siger Jørgen L. Jensen.

2012-regnskabet vil dog være præget af, at Esbjerg spiller en halvsæson i 1. division. EfB Elite forventer en nettoomsætning på 58,7 mio. kr. og et underskud før transferaktiviteter på 13,5 mio. kr.

EfB?s egenkapital udgjorde ved udgangen af 2011 11,0 mio. kr. Tillagt en ansvarlig lånekapital på 6,5 mio. kr. lever EfB op til DBU?s licenskrav i forhold til lønsummen, selv om over halvdelen af aktiekapitalen er tabt i
2011.

Mere sport