Nu skal mange flere hjemløse have tag over hovedet

Esbjerg Kommune vil med "Housing First"-projekt sørge for at nedbringe antallet af hjemløse med hele 40 procent.

Det er en ambitiøs plan, politikerne i økonomiudvalget mandag formentlig nikker ja til. Men også en plan, der kan opfattes som bydende nødvendig.

Antallet af hjemløse i Esbjerg Kommune stiger og stiger nemlig. Indenfor perioden 2009 til 2019 er antallet gået op fra 124 til 169. Det svarer til en stigning på 36 procent.

Nu skal udviklingen vendes på hovedet. Antallet af hjemløse skal under 100 i år 2025. 

quote

Vi kan med den hjemløse i en lejlighed langt nemmere hjælpe den hjemløse med den støtte han/hun nu har brug for

Henrik Vallø, formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget, Borgerlisten

Ingelise Wenzel, formand for Hjemløses Venner, her på besøg hos Tanja, glæder sig over Esbjerg Kommunes nye målsætning. (Foto: Finn Grahndin)
Ingelise Wenzel, formand for Hjemløses Venner, her på besøg hos Tanja, glæder sig over Esbjerg Kommunes nye målsætning. (Foto: Finn Grahndin)

Plan modtaget positivt

Foreningen Hjemløses Venner modtager planen med glæde:

- I sig selv er det et fornemt mål at ville reducere hjemløsheden med 40 procent. Det er vigtigt, at man har sat tal på det, for så har man et pejlemærke, der betyder, at politikerne har noget at styre mod, siger formanden for foreningen Ingelise Wenzel.

Henrik Vallø: - En bolig er ikke altid nok. Vi vil gerne fastholde de hjemløse i en bolig, så de der får en god og tryg base for fremtiden. (Foto: Finn Grahndin)
Henrik Vallø: - En bolig er ikke altid nok. Vi vil gerne fastholde de hjemløse i en bolig, så de der får en god og tryg base for fremtiden. (Foto: Finn Grahndin)

Fokus på de unge hjemløse

Både politikere og de foreninger og organisationer, der er knyttet til samarbejdet om de hjemløse, er især bekymrede for de unge hjemløse.

- Det er en gruppe, vi skal være meget opmærksomme på. For de er unge, og vi kan ikke tillade os at tabe så mange unge "på gulvet", siger formanden for Hjemløses Venner, Ingelise Wenzel.

- Vi har desværre mange unge, der helt eller delvist lever på gaden. Dem vil vi meget gerne hjælpe til at få en bolig og på længere sigt til at få i uddannelse eller i arbejde, siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, Borgerlisten.

Tanja bor i en af Esbjerg Kommunes såkaldt "skæve" boliger for udsatte borgere. Måske vil der blive bygget flere af den slags boliger. (Foto: Finn Grahndin)
Tanja bor i en af Esbjerg Kommunes såkaldt "skæve" boliger for udsatte borgere. Måske vil der blive bygget flere af den slags boliger. (Foto: Finn Grahndin)

Først: Tag over hovedet

Netop bolig - eller Housing First, som kommunen kalder det - er den vigtigste prioritet. Med en bolig kan de hjemløse få en tryg base og derfra begynde at se en lidt nemmere fremtid foran sig.

En bolig er imidlertid ikke altid en trylleslags-løsning. Det erkender Henrik Vallø.

- Det kræver helt klart, at den hjemløse kommer til at føle sig godt tilpas i sin bolig. Men vi kan med den hjemløse i en lejlighed for eksempel langt nemmere hjælpe den hjemløse med den støtte, han/hun nu har brug for, siger han.

Ingelise Wenzel, formand for Hjemløses Venner: - Nogle hjemløse skal have massiv støtte. (Foto: Finn Grahndin)
Ingelise Wenzel, formand for Hjemløses Venner: - Nogle hjemløse skal have massiv støtte. (Foto: Finn Grahndin)

Svær start

Foreningen Hjemløses Venner peger på, at for nogle hjemløse vil det at skulle bo i en lejlighed alene være en debut med alle de mange udfordringer, der kan komme. 

- For os andre er det en selvfølge at huske alt det med at betale husleje, købe ind, sørge for rengøring og så videre, men alt det er jo nyt for mange af de unge, der har været hjemløse, siger Ingelise Wenzel. 

Læs her om Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi

Mange problemstillinger

Hun peger samtidig på, at hjemløshed er komplekst. For det ofte ikke kun handler om mangel på tag over hovedet, men i lige så høj grad handler om sociale problemer. Måske er der psykisk sygdom indblandet. Eller misbrug. Så nogle hjemløse kræver massiv støtte.

I høringssvaret fra Skjoldbo (et unge-forsorgshjem under KFUM´s Sociale Arbejde med driftsaftale med Esbjerg Kommune) skriver man: 

"Erfaring viser, at findes der ingen forudgående relation til pågældende hjemløse/funktionelt hjemløse, er støtte i hjemmet ofte ikke effektivt, da den enkelte ikke er åben for at modtage hjælpen." 

Der var i alt 6.431 hjemløse i Danmark i 2019. 169 af dem var fra Esbjerg Kommune. Nu skal det tal markant ned, mener politikerne. (Foto: Finn Grahndin)
Der var i alt 6.431 hjemløse i Danmark i 2019. 169 af dem var fra Esbjerg Kommune. Nu skal det tal markant ned, mener politikerne. (Foto: Finn Grahndin)


Kærlighed 

I høringssvaret skriver Skjoldbo desuden: 

"...det er kærlighed til medmennesker, der er det bærende element – også i den professionelle relation. Tør vi benytte ord som næstekærlighed og empati i strategisk øjemed, tror vi på, at det vil gennemsyre organisationer helt ned til det operationelle plan og bestemt afspejle sig positivt hos de mennesker, vi søger at støtte."

Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, ved, at det kræver sit. Han er derfor glad for det slogan, som kommunen vil arbejde ud fra: "Respekt, empati og medmenneskelighed".