TV der bevæger dig

Ny struktur: Politiet vil ikke længere rykke ud fra Ribe

Ny struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi betyder, at den lokale sagsbehandling og efterforskning samles på tre områdecentre - men politistationer bevares.

Med den nye struktur vil der køre patruljer ud fra alle de nuværende lokalstationer med undtagelse af Ribe, der betjenes af beredskabet i Esbjerg. I dag sker det allerede i nattetimerne.

Der vil således fortsat være politimæssig tilstedeværelse på lokalstationerne med mulighed for borgerbetjening, ligesom der vil være lokale forebyggelsesmedarbejdere. Det gælder også i Ribe.

Rigspolitiet har nu godkendt den model, som politikredsen efter planen vil være organiseret efter fra starten af 2018.

Kommunernes ledelser er blevet orienterede om den nye model. Det samme er alle politikredsens ledere, samarbejdsudvalget og medarbejderne.

Den nye struktur betyder  ifølge en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at der ikke bliver skåret ned i antallet af patruljer, som kører rundt og dækker politikredsen. På nogle tidspunkter af døgnet bliver dækningen endda bedre, lyder politiets egen vurdering. 

Lokalpolitistationerne samles samarbejdsmæssigt i tre områder: Nordvest, som dækker Varde, Fanø og Esbjerg kommune. Nordøst, som dækker Haderslev og Vejen kommune og Syd, som dækker Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune.

Område Nordvest

Esbjerg bevarer sin status som hovedstation for hele politikredsen. Her er vagtcentralen og servicecentret, den nordlige del af hundeafdelingen, den centrale efterforskning, Anklagemyndigheden, stabsfunktionerne og kredsens øverste ledelse placeret. Patruljerne kører fortsat ud fra Esbjerg, ligesom borgerbetjening og forebyggelse bevares. Det nye er, at man her samler hele område Nordvests sagsbehandling og efterforskning.

I Ribe bevares borgerbetjening og forebyggelse. Esbjerg Kommune er den eneste kommune, hvor man i samme kommune i øjeblikket har to lokalstationer med flere identiske funktioner.

Varde bevarer borgerbetjening og forebyggelse, og her kører patruljerne også fortsat ud fra stationen. Desuden flyttes kredsens nordlige del af færdselspolitiet til Varde.

Område Nordøst

I Vejen vil der fortsat være borgerbetjening og forebyggelse. Der vil også fortsat køre patruljer ud fra stationen. Stationen tilføres desuden en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.

I Haderslev samles områdets lokale efterforskning og sagscenter. Også her vil der være borgerbetjening og forebyggelse. Patruljerne kører fortsat ud fra stationen.

Område Syd

I Sønderborg samles den lokale efterforskning og sagscentret. Herfra kører der patruljer ud, og der er også borgerbetjening og forebyggelse på stationen.

I Aabenraa kører der fortsat patruljer ud fra stationen. Der er borgerbetjening samt forebyggelse, og den sydlige del af kredsens hundeafdeling samt færdselsafdeling forbliver i Aabenraa.

I Tønder bevares borgerbetjeningen og forebyggelse. Patruljerne kører fortsat ud fra stationen. Stationen tilføres også en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.

Udlændingekontrolafdelingen i Padborg

 Rammerne for Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA) er endnu ikke afklaret. Dog er det sikkert, at UKA tilføres flere medarbejdere, der skal arbejde med og i det grænsenære område. Det betyder, at der vil blive yderligere patruljer og kontroller i området.

Nær- og landpoliti

En analyse af det eksisterende nær- og landpoliti skal danne grundlag for, hvad der skal ske på den del. Det bliver således afgjort på et senere tidspunkt.