TV der bevæger dig

Ny supercykelsti møder massiv kritik

Mandag begynder arbejdet med at anlægge en ny cykelsti i Esbjerg. Men om fire år begynder arbejdet med at kloakere samme vej og dele af cykelstien må graves op igen.

Planer om kloakering betyder, at store dele af ny cykelsti skal op igen. Foto: Finn Grahndin

Gravemaskinens skovl dykker ned i den store bunke af harpet sand. Det ser helt professionelt ud, men bag styrepinden sidder en mand, der ikke er helt vant til at styre en gravemaskine. Han øver sig. Mest for TV SYDs skyld, men også lidt fordi han snart skal "i ilden". 

- På mandag tager jeg første spadestik til den nye supercykelsti i Baggesens Alle med gravemaskinen her, siger formanden for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet. 

Glæde deles ikke

Han glæder sig over beslutningen om at anlægge cykelstien til 27 mio. kr. Den glæde deler han på ingen måde med flere byrådspolitikere. Der i blandt Henrik Vallø fra Borgerlisten.

 

Byrådspolitiker kritiserer planlægningen: - Ingen nogen god måde at forvalte borgernes penge på.   Foto: Finn Grahndin

- Det er ikke den klogeste beslutning, der er blevet taget i de mange år, jeg har været politiker, siger han med en slet skjult ironisk tone.  

Politiker: Vi skal spare

Han peger på, at arbejdet med seperatkloakeringen i Baggesens Alle og de tilstødende gade går i gang i 2024. Det betyder, at dele af cykelstien skal op igen. 

- Det er jo ikke en måde at forvalte borgernes penge på. Især ikke i en tid hvor kommunen skal spare mange penge, siger han.

 

Kommunen er i en meget svær presset økonomisk situation, og så var det måske fornuftigt, at udskyde de her projekter nogle år.

Henrik Vallø, Byrådsmedlem, Borgerlisten 

Udskyd cykelstien

Henrik Vallø ønsker derfor, at man udskyder arbejdet med cykelstien. Som han heller ikke finder trængende nødvendig.

- Man kan vel snakke sammen om det og finde en løsning, hvor man udskyder arbejdet med cykelstien og fremmer arbejdet med kloakeringen. Det var der vel rigtig meget fornuft i, siger han retorisk.

Det ER undersøgt 

- Det har Teknisk Forvaltning undersøgt nøje og det kan simpelthen teknisk ikke lade sig gøre. Selv om vi måtte ønske det, siger formanden for Teknik- og byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet.  

Han undrer sig i det hele taget over Henrik Vallø og de andre politikeres kritik. Han mener, at Henrik Vallø taler mod bedre vidende: 

- Det er kun få dele af cykelstien, der skal graves op, og det vil stort set ikke give cyklisterne nogen problemer. Det ville Henrik Vallø vide, hvis han havde sat sig ind i sagen.

Cyklister kan køre videre

Han peger desuden på, at arbejdet først vil begynde om seks år. Altså i 2025. I første omgang på en mindre strækning  på ca. 290 meter af vejarealet. 

- Seperatkloakeringen vil ikke blive gravet i cykelstien. Men alene i vejarealet. Kun ved de enkelte stik ind i til boligerne vil cykelstien blive gravet op. Og her vil der blive lagt en køreplade eller lignende, som cylisterne kan køre på. Det vil altså ikke genere cyklisterne nævneværdigt, siger han. 

Hurra for cykelsti

De to naboer Lars Christensen og Betina Schiøtt er begge glade for at få en cykelsti på den befærdede vej.

- Både biler og busser kører stærkt her. Hvis der kommer en cykelsti, er jeg sikker på, at farten kommer ned, siger værkstedsassistent Lars Christensen.

- Det vil tage noget af farten, tror jeg, siger pensionist Betina Schiøtt. 

Beboer på Baggesens Alle, Betina Schøtt: - Cykelstien vi tage farten af bilisterne.  Foto: Finn Grahndin

 

Kritik + kritik

Cykelstien skal kobles på et andet udskældt cykelprojekt. Cykelstibroen over jernbaneområdet for enden af Baggesens Alle.  

- Jeg siger ikke, at de to projekter ikke skal komme, for det skal de sikkert nok, men kommunen er i en meget svær presset økonomisk situation, og så var det måske fornuftigt at udskyde de her projekter nogle år, så vi kunne spare op til dem, siger Henrik Vallø, Borgerlisten.

 

Cykelstien på Baggesens Alle: 

  • Pris: 27 mio. kr. Heraf støtter Vejdirektoratet med 10,7 mio. kr. 
  • Cykelstien er 2,5 kilometer lang. 800 meter af den vil være dobbeltrettet. 
  • Første spadestik tages af formanden for Teknik- og byggeudvalget Søren Heide Lambertsen, Socialdemokratiet, mandag kl. 13.30 

 

Søren Heide Lambertsen vil med en gravemaskine tage "første spadestik" til den kommende supercykelsti.   Foto: Finn Grahndin

 

Cykelstibroen: 

  • Pris 26 mio. kr. Heraf kommer 10,2 mio. kr. fra Statens Supercykelstipulje. 
  • Dertil kommer udgifter til grundkøb fra Banedanmark og årlig drift. 
  • Den forbinder Baggesens Alle med Jernbanegade i Esbjerg. 

 

Sådan kommer den kommende cykelstibro til at se ud. Ifølge Esbjerg Kommunes visualisering. Foto: Esbjerg Kommune

 

Kritik af cykelstibroen: 

En lang og hård mødedag fra tidlig morgen til sen aften i går kulminerede ved aftenens byrådsmøde, hvor bl.a. vedtagelse af lokalplanen ift. den kommende cykelstibro blev vedtaget af et flertal i byrådet.
Konservative stemte imod, da vi mener at prestigeprojekter hører tider til, hvor man har penge nok. Det har vi ikke nu, tværtimod står vi på en økonomiske brændende platform. Derfor mener vi fra konservativ side, at rundt regnet 1 million i drift på et sådan byggeri, er penge der kunne anvendes bedre andet steds.
May-Britt Andrea Andersen, byrådsmedlem, Konservative, i et opslag på Facebook. 
 

*


Vi stemte imod cykelbroen i går, fordi vi simpelthen ikke mener, vi har råd til den nu.
(...) set i lyset af det budget, vi står overfor at skulle lave, som i Radikale Venstres øjne bliver sværere end frygtet, så har vi valgt at stemme imod. Timingen er simpelthen ikke rigtig.
Anne Marie Geisler Andersen, byrådsmedlem, Det Radikale Venstre, i et opslag på Facebook.  

   

 

 

 

 

 

 

   

  

Mest sete på tvsyd.dk