TV der bevæger dig

Ny vej til Esbjerg Havn åbner et halvt år tidligere

Den nye vejforbindelse til Esbjerg Havn åbner et halvt år før tid og tages i brug den 21. juni. Vejen bliver tilmed billigere end budgetteret.

(Luftfoto: Esbjerg Havn)

Den omkring tre kilometer lange vej fra E20 til Esbjerg Havn er især bygget til de store særtransporter, der skal ned til havnen med vindmølledele og andet omfangsrigt gods.

- Vi er i Vejdirektoratet glade for og stolte over, at vi kan give Esbjergenserne denne vej et halvt år før planlagt. Vi forbedrer fremkommeligheden i bytrafikken og får flyttet den generende larm og luftforurening fra de store særtransporter ned på det ubeboede havneareal, siger projektchef i Vejdirektoratet, Søren Andersen.

Større samarbejde

Det er ikke kun borgerne i Esbjerg, der får glæde af den hurtigere og billigere vej. Vejen til Esbjerg Havn er nemlig en del af et fælles projekt mellem Zeebrügge Havn, det belgiske transportministerium, Esbjerg Havn og Vejdirektoratet. Målet er at skabe lettere og bedre forbindelse mellem lastbiler og skibe fra havnen.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) klipper snoren til den nye havnevej den 21. juni 2012.

Mest sete på tvsyd.dk