TV der bevæger dig

Nye cykelstier kan udløse penge fra trafikpulje

Cykelpuljen er den bedste mulighed for, at kommuner i TV SYDs område kan få del i de 762 millioner kroner over to år til den kollektive trafik, som et flertal uden om regeringen vil bruge på "Bedre og Billigere Offentlig Transport". Det siger trafikordfører Henning Hyllested, (EL).

Partierne bag forliget "Bedre og Billigere Offentlig Transport" er  Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale og SF.

Ifølge trafikordfører Henning Hyllested, (EL), fra Esbjerg, så er cykelpuljen i aftalen den bedste mulighed for, at kommuner i TV SYDs område kan få del i de 762 millioner kroner. Derfor opfordrer han kommunerne til at  få udviklet nogle projekter og sendt ansøgninger.

Helt konkret peger Henning Hyllested på et tidligere, nu skrinlagt, projekt om en supercykelsti mellem Grindsted og Billund.

"Bedre og Billigere Offentlig Transport"

Dansk Folkeparti og rød blok afsætter 762 millioner kroner til kollektiv trafik over to år udenom regeringen.
 I 2012 aftalte SRSF-regeringen med Enhedslisten og Dansk Folkeparti at lave en pulje til kollektiv trafik. Det var et plaster på såret, efter at SRSF-regeringen opgav at oprette en betalingsring for biler udenom København.
 Puljen skal over de næste to år betale for blandt andet:
 * En cykelpulje med 100 millioner kroner til 98 kommuner som København, Aarhus, Odense og Aalborg med flere supercykelstier.
 * En buspulje med 195 millioner kroner i år og 200 millioner kroner i 2018. Puljen betaler +Bus i Aalborg og flere buslinjer hos Movia i hovedstaden.
 * Letbanen i Aarhus tjekkes for 2. etape med 40 millioner kroner. Der undersøges også muligheden for en ny terminal i Brabrand, hvor letbanen kobles på tognet og busser.
 * Pendlere på Sjælland kompenseres for højere takster med 15 millioner kroner årligt indtil 2020.
 * S-tog i hovedstaden får 155 millioner kroner til vendespor ved Carlsberg station, flytning af Herlev station, ombygning af stationen i Hillerød og opgradering af stationen i Favrholm.
 * Fjernbusser får rabatter til pensionister, studerende og børn. 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk