Nyt liv til arresthus

Ejendomsselskabet Realea køber Esbjerg Ting- og Arresthus for at sikre husets umistelige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Turistkontor

Siden 2000, hvor fonden ?Ting- og Arresthus Fonden i Esbjerg? blev stiftet af Esbjerg kommune, har bygningen været lejet ud til Turistkontoret og Nærpolitiet og været stillet til rådighed som byens hus for organisationer, møder, receptioner, mindre konferencer og udstillinger.

1. salen har været anvendt af Esbjerg kommune til brug for vielser og skiftende arrangementer. De mange funktioner har sikret mange brugere adgang til huset, hvorfra også områdets tilbud af kulturel, turistmæssig og erhvervsmæssig karakter formidles.