Ombygning af jernbane-overkørsel kan give seks kilometer kø på befærdet strækning

Jernbanesporet over rute 11 ved Ribe skal ombygges som en del af udbygningen af vejen fra to til fire spor.

Rute 11 spærres ved Ribe for gennemkørende trafik i perioden fra den 28. november til den 10. december 2020. 

Togdriften påvirkes, og lange bil-køer omkring Ribe må ventes. Trafikanter opfordres af Vejdirektoratet til at undgå kørsel i spidsbelastningsperioder.

Vejdirektoratet skal som en del af udbygningen af rute 11 i Ribe fra to til fire spor ombygge jernbaneoverkørslen på Plantagevej. 

Rute 11 vil fra krydset ved Obbekjærvej og Farupvej til krydset ved Nørremarksvej og Industrivej være spærret for gennemkørende trafik fra lørdag den 28. november klokken 06.00 til torsdag den 10. december klokken 18.00. 

Trafikken henvises i denne periode til skiltede omkørselsruter ad små veje.

Store konsekvenser

- Spærring vil desværre have store konsekvenser for trafikanterne, der i perioden skal ledes ad omkørselsruter uden om rute 11. Da de omkringliggende veje ikke er gearet til den trafikmængde, forudser vi dage og tidsrum med lange kødannelser, og desværre kommer trafikanterne også ud på en markant længere omkørselsrute specielt for den nordgående trafik, siger Mike Boesen, projektleder i Vejdirektoratet.

Der er allerede  opsat infoskilte om spærringen af rute 11 ved skilte mod Ribe, og trafikanterne møder de første skilte cirka 40 kilometer fra Ribe. Omkørselsruterne skiltes, og trafikanter, som ikke har et ærinde i Ribe, opfordres i perioden til at benytte de store omkørselsruter uden om byen.

Trafikken fra nord mod syd rammes

Vejdirektoratets trafikberegninger viser, at der er dage og tidspunkter, hvor trafikken vil overstige vejenes kapacitet, hvilket betyder risiko for kødannelser og forlænget rejsetid.

- Det er særligt trafikken fra nord mod syd, der vil blive ramt af lange kødannelser især om eftermiddagen. Onsdag den 2., fredag den 4. og mandag den 7. december forventer vi op til seks kilometers kø. Kan man på nogen måde undgå at skulle køre i disse spidsbelastningsperioder, vil vi kraftigt opfordre til, at man vælger at køre på andre tidspunkter – eller endnu bedre helt lader bilen stå. Har man ikke vigtige ærinder i Ribe, vil det også være en god idé at udsætte sit besøg til en anden dag, når man igen kan køre ad rute 11, siger Mike Boesen.

Trafikken i nordgående retning forventes kun at blive ramt af mindre kødannelser på op mod 600 meter en enkelt morgen, mandag den 7. december.

Jernbanesporet spærres også

Også togpassagererne bliver berørt af Vejdirektoratets arbejder. For at kunne udføre banearbejderne spærres sporet for togdrift fra tirsdag den 1. december om aftenen til mandag morgen den 7. december. Der vil blive indsat togbusser i denne periode.