TV der bevæger dig

Omfattende skader på fabrik

Medarbejderne på Dansk Træemballage i Ribe gjorde onsdag skaderne op efter røggaseksplosionen på fabrikken i går.

Eksplosionen skete i denne produktionshal.

- Der er sket store materille skader, men vi håber på at få en nødproduktion af træpiller i gang i løbet af en mellem en uge og 14 dage, siger direktør Orla Poulsen.

Selve savværket blev ikke berørt af eksplosionen.

Orla Poulsen glæder sig over, at ingen medarbejdere kom til skade.

Eksplosionen skete, da røggasser blev antændt under produktionen af træpiller.

Mest sete på tvsyd.dk