TV der bevæger dig

To områder er røget af ghettolisten

Hedelundgårdsparken i Esbjerg og området ved Søndermarksvej i Fredericia er ikke længere på den såkaldte ghettoliste.

00:24

Hedelundgårdparken i Esbjerg er ikke længere på ghetto-listen.

Syrenparken i Esbjerg er en af de ghettoområder, som fortsat er på listen.

1 af 2

Udlændinge-, integrations- og boligministeriet offentliggjorde klokken 10 tirsdag morgen den såkaldte ghettoliste.  Og forskellig fra listen sidste år, så er to områder i TV SYDs sendeområde røget af listen. Det drejer sig om Hedelundgårdparken i Esbjerg og området ved Søndermarksvej i Fredericia, som altså ikke længere kan betegnes som en ghetto.

Der er dog fortsat syv ghettoer i TV SYDs sendeområde. Det drejer sig om Præstebakken/Syrenparken og Stengårdsvej-kvarteret i Esbjerg, Korskærparken i Fredericia, Sundparken i Horsens, Finlandsparken i Vejle og Munkebo og Skovparken i Kolding.

På landsplan er der på listen pr. 1. december 2015 25 boligområder mod 31 områder på listen pr. 1. december 2014. Der er 3 nye områder på listen, mens 9 områder er udgået i forhold til den foregående liste.

Du kan se de syv boligområder, som fortsat er på den såkaldte ghettoliste herunder:

 

Ghettolisten:

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst 3 af de 5 følgende kriterier:
  1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse over-stiger 40 pct. (gennemsnit for de seneste 2 år).
  2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiseren-de stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 2 år).
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse), overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.