TV der bevæger dig

Opfordrer til civil ulydighed

Landmænd truer nu med civil ulydighed for at undgå at lægge dyrkningsfri zoner på op til ti meter på begge sider af vandløb fra 1. september.

05:34

Landmænd raser mod de nye vandmiljøplaner.

1 af 2

En af dem er gårdejer Søren M. Sørensen ved Ribe.

- Jeg kan forsikre fødevareministeren om, at der ikke bliver udlagt randzoner på min bedrift, erklærer han.

Søren M. Sørensen finder det urimeligt, at Folketinget har vedtaget strengere krav for at beskytte vandmiljøet end andre EU-lande.

Opfordringen fra landmænd til civil ulydighed kommer på trods af, at både landbrugets hovedorganisation Landbrug & Fødevarer og protestgruppen Bæredygtigt Landbrug har udtaget stævninger mod staten, fordi landmændenes råderet over deres jord bliver indskrænket i vandmiljøplanerne.

40 medlemmer er Landbo Syd vil også lægge sag an mod staten.

Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE) har forsigtigt skønnet, at den ændrede vandløbsvedligeholdelse vil forsumpe 30.000 hektar landbrugsjord.