TV der bevæger dig

Pænt overskud i Esbjerg Havn

Esbjerg Havn kom ud af 2010 med et resultat på 46,4 millioner kroner af en omsætning på 140,1 millioner kroner.

Havnen står over for en stor udvidelse.

Omsætningen var nogenlunde den samme året før, men resultatet var lidt bedre, nemlig 52,3 millioner kroner.

Godsomsætningen faldt i 2010 med seks procent til 3,5 millioner ton. Der blev især losset mindre kul samt sten og grus.

Esbjerg Havn står over for en udvidelse til 500 millioner kroner.
Kajpladsen udvides med en kilometer.