Penge på vej til Mandø og Årø

På Årø og Mandø har to projekter onsdag fået bevilget penge fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. På Mandø vil de bruge pengene på at udvikle en turbåd, og på Årø skal den lokale vingård opføre en ny produktionsbygning. Alt sammen for at skabe flere arbejdspladser på øerne.

Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen. Ud af i alt 112 ansøgninger har udvalget peget på 35 særligt perspektivrige projekter. 

Det drejer sig om seks millioner kroner til 23 forsøgsprojekter i landdistrikterne og tre millioner kroner til 12 projekter på de danske småøer. 

Mandø og Skarø er to af de øer, som har fået penge fra Landdistriktspuljen.

På Mandø er der bevilget 300.000 kroner til B&B Mandø, som vil skabe en turbåd, som de vil bruge til at sejle turister på sælsafari og ud for at plukke østers, opleve hav og vadefugle i deres rette element i nationalpark Vadehavet.

Pengene skal bruges til at udvikle et specialiseret fartøj, som både kan sejle på meget lavt vand og køre det sidste stykke ind til den tørre strand. Fartøjet tænkes desuden at bidrage til at skabe forbindelse imellem Fanø, Mandø, Rømø og Ribe.

På Årø får Årø Vingård tildelt 400.000 kroner, som de vil opføre en ny produktionsbygning for. Dermed håber man, at kunne skabe flere arbejdspladser på vingården, lave undervisning og skabe rammer for andre fødevareproducenter.

Til begge projekter ydes pengene som et lån. 

Se alle projekter Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget penge til.