Politiet efterforsker ulovlig jagt på Mandø

Ribe Lokalpoliti har modtaget en anmeldelse om ulovlig jagt på Mandø. Indtil videre er en sigtet i sagen.

Bramgæs har længe været et problem for landmændene på Mandø og andre steder i Vadehavsområdet. Bramgæssene er fredede, men siden 1972,  er bestanden vokset voldsomt, og de ynder at spise spirende afgrøder fra marker. Blandt andet på Mandø.

I december 2015 gav daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen landmændende på Mandø tilladelse til at skyde bramgæs på deres egen jord. En såkaldt regulering af bestanden "uden øvre loft". Dog skulle der gives tilladelser af Naturstyrelsen i de enkelte sager, og sæsonen, hvor der måtte reguleres, var begrænset.

Men nogen har tilsyneladende set stort på begrænsningerne. 

I hvert fald bekræfter lederen af lokalpolitiet i Ribe, Jacob Ulvedal Andersen overfor TV SYD, at lokalpolitiet i øjeblikket efterforsker to forskellige sager, der vedrører ulovlig jagt på Mandø.

Dansk Ornitologisk Forening mener i forvejen, at lodsejerne har fået for frie tøjler på Mandø.

-Problemet er, fortæller næstformand i Dansk Ornitologisk Forening, Marco Brodde, - at det ikke nytter noget, for de resterende fugle, de flytter bare over på naboens mark i stedet.

Men det er ikke det eneste problem. For udover at skræmme bramgæssene, så skræmmer man også en række truede fuglearter, der yngler i området lige udenfor de enkelte landmænds jord.

- Man forstyrrer sjældne fugle midt i yngletiden, siger Marco Brodde til TV SYD, - og hvis der så samtidig foregår ulovligheder, så er det helt horribelt.

Foreningen har selv modtaget vidnesbyrd fra turister, der har oplevet ubehagelige ting under udflugter til Mandø.

- Nogle fortæller, at de har set, at der er drevet jagt med lokkefugle, og det er i hvert fald ulovligt, siger Marco Brodde til TV SYD. - Der er også nogen, der har fortalt, at de har set, at der er foregået jagt fra ATV på øen, fortsætter han.

Han kan ikke siger noget om rigtigheden af de vidnesbyrd foreningen har modtaget, - men hvis der foregår den slags på øen, så er det virkelig "noget lort", siger Marco Brodde.

Ifølge TV SYDs oplysninger, så er det Naturstyrelsen, der har indgivet anmeldelser til politiet om ulovlig jagt på Mandø.

Vi følger løbende op på sagen.