TV der bevæger dig

Politiet er på udkig efter hurtige knallerter

Politiet har fra mandag og ugen ud fokus mod trafikanter på knallerter og cykler, hvor især de ulovlige og hurtige knallerter er målet.

Her ses resultatet af en kontrol i Esbjerg i maj sidste år, hvor to ulovlige knallerter blev afsløret.

Læs også Politiet: Razzia mod knallertbøller gav gevinst med 56 rapporter

Bløde trafikanter udgør en betydelig del af de dræbte og tilskadekomne i trafikken, og de er mere udsat for alvorlige skader, når de er involveret i trafikulykker.

I 2016 blev 31 cyklister og 8 knallertkørere dræbt i trafikken, hvor yderligere 806 cyklister og 296 knallertførere kom til skade. I en del af ulykkerne var risikobetonet adfærd hos cyklister og knallertkørere en medvirkende årsag.
Hvis knallerter kører for stærkt, udgør det en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne. Samtidig skaber høj hastighed ofte utryghed for cyklister og gående på cykelstier og gangstier, hvor støjgener også er en faktor, som er til irritation for omkringboende.

Det er for at komme denne utryghed til livs og for at mindske antallet af ulykker, at politiet i denne uge sætter særligt ind mod forseelser begået af trafikanter på knallerter og cykler.