Politiet genoptager sag om udledning af kemikalier

Syd- og Sønderjyllands Politi genoptager efterforskning i sag mod olieselskabet Total om udledning af kemikalier i Nordsøen.

Efterforskningen skal klarlægge Totals udledning af kemikaliet Scavtreat tilsat BAC 50 i Nordsøen. Politiet undersøger desuden sammen med Miljøstyrelsen, om der er grundlag for at indlede efterforskning mod producent og leverandør af Scavtreat.

Sagen går tilbage til 2017, da selskabet hed Mærsk Oil, som siden er overtaget af det franske selskab Total. Miljøstyrelsen politianmeldte Mærsk Oil for brud på havmiljøloven. Årsagen var, at Mærsk Oil i en årrække udledte miljøfarlige såkaldt "røde kemikalier" uden tilladelse til det. 

Syd- og Sønderjyllands Politi har besluttet at genoptage efterforskningen mod Total E&P i den del af straffesagen, der vedrører udledning af Scavtreat tilsat BAC 50. 

Baggrunden for beslutningen er, at der i juli måned i år er tilgået Syd- og Sønderjyllands Politi nye oplysninger om disse forhold, oplyser politiet i en pressemeddelelse. 

Da der er tale om en verserende sag, ønsker politiet ikke at oplyse nærmere om, hvilke efterforskningsskridt, der allerede er foretaget, eller de yderligere efterforskningsskridt, der forestår.

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger endvidere i samarbejde med Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på området, om der er tilstrækkeligt grundlag for at foretage efterforskning mod leverandøren og producenten af Scavtreat med henblik på strafferetslig forfølgning i enten Danmark eller udlandet.

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi vil følge efterforskningen i sagen løbende og derefter afgøre sagen på ny. 

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvornår en ny afgørelse i sagen kan være klar.