Politiker: Besparelser er ikke altid intelligente

Esbjerg Kommune skal spare 88 mio. kr. årligt de næste fire år. Veje, juletræer og offentlige toiletter må holde for. Det kan føre til flere udgifter på sigt.

Juletræer, blomsterkummer og skraldespande bliver der færre af i de kommende år. I Esbjerg er økonomien trængt, og når der skal spares, går intet fri. Forvaltningerne har været ude i alle hjørner for at finde besparelser.

Eksempelvis er der i kommunens teknik- og byggeudvalg udsigt til serviceforringelser på godt to millioner kroner. Og det kommer til at kunne mærkes hos borgerne.

quote

Det er i hvert fald svært at kalde det en intelligent besparelse, for det kan godt på lang sigt gå hen og blive dyrere.

Søren Heide Lambertsen (Soc.dem.), formand for teknik- og byggeudvalget, Esbjerg

Udover 35 færre blomsterkummer til knap 3.000 kr. stykket og skraldespande til 2.000 kr. stykket skal der spares på græsklipning, nogle af kommunens godt 1.400 km veje, forårsfejningen i villakvartererne bortfalder, og der nedlægges nogle af de offentlige toiletter uden for byerne.

Eksempler på besparelser i Esbjerg

Denne spareiver huer heller ikke den socialdemokratiske formand for teknik- og byggeudvalget i kommunen.

- Vi er dernede, hvor vi ikke har kunnet finde besparelser andre steder, selvom det er ting, mange borgere har glæde af. Men vi har vendt hver en sten og er desværre nået dertil, hvor det er nødvendigt for eksempel at lukke toiletter og fjerne blomsterkummer og skraldespande, siger Søren Heide Lambertsen. 

Udvalgsformand for teknik- og byggeudvalget i Esbjerg, Søren Heide Lambertsen, foran et af de toiletter, der skal spares væk.
Udvalgsformand for teknik- og byggeudvalget i Esbjerg, Søren Heide Lambertsen, foran et af de toiletter, der skal spares væk.
Foto: Thomas Møller, TV SYD

Måske dyrere med tiden

Hvis man fjerner skraldespande, risikerer kommunen blot, at folk smider deres skrald på gaden.

Selvom det ikke er hensigten, kan udvalgsformanden godt se, at den uhensigtsmæssige situation kan opstå.

- Det er i hvert fald svært at kalde det en intelligent besparelse, for det kan godt på lang sigt gå hen og blive dyrere. Det er jo ikke billigere at have en medarbejder til at samle affald op, siger han. 

Besparelserne inden for teknik- og miljøområdet er blot en lille del af Esbjerg Kommunes samlede besparelser på budgettet. Der skal i henhold til budgetaftalen indgået af et bredt flertal i byrådet spares 88 mio. kr. årligt indtil og med 2023. 

Strategi for tilflytning

I dag er der knap 116.000 indbyggere i Esbjerg Kommune, og befolkningsprognosen for de kommende år viser, at det tal stiger de næste år. I 2023 er tallet steget til 117.500.

Esbjerg vil meget gerne tiltrække flere indbyggere til byen. Derfor har byen formuleret en ambition om mere byliv. Altså mere liv i gaderne døgnet rundt. Når kommunen spørger tilflyttere og de, der endnu ikke bor i byen, hvad de prioriterer, dukker emnet “storbyliv” op igen og igen.

Med storbyliv mener de grønnere udendørs byrum med lyst til bevægelse og ophold og  gennemtænkte byrum, pladser og parker, hedder det sig på Esbjerg Kommunes hjemmeside.