Premiere på undervisningsfilmen Mit Vadehav

I dag mandag er der premiere på fire undervisningsfilm om Vadehavet. Det sker på Vadehavscentret i Vester Vedsted. Filmene skal inspirere lærere og give eleverne viden om det formentlig vigtigste naturområde i Danmark.

Målet for filmene er, at give en introduktion til elevernes arbejde med Vadehavet. Filmene skal begejstre, inspirere og underbygge sammenhængen mellem natur, landskab, kultur og historie. I filmene møder man naturvejledere og historikere ude i natur- og kulturlandskabet.

Mit Vadehav er blevet kaldt et mønstereksempel for formidling til skoleelever i nationalparker. De fire film hedder:
? Det store ta? selv bord
? Tidevand og landskab
? Menneskets liv ved Vadehavet ? før
? Menneskets liv ved Vadehavet ? nu og i fremtiden.
Optagelser er lavet af Tandrup Naturfilm.