Professor: Vi skal tackle giftstoffer nu

Forurening med fluorstoffer kan udvikle sig til et kæmpemæssigt problem, siger professor fra Syddansk Universitet.

Overalt i landet er der fundet spor af fluorstoffet PFOS. Senest har Jyllands-Posten afdækket, at seks kilo af det giftige stof er udledt med overskydende spildevand fra en brandskole i Esbjerg. 

Allerede i 2006 blev det ulovligt at producere PFOS-holdigt brandskum. Men helt frem til 2018 udledte skolen slukningsvand fra brandøvelser, og dermed er forureningen sket. 

Den og andre forureninger med PFOS skal tages meget alvorligt, siger Philippe Grandjean, som er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

- Foreløbig skal vi ikke være bekymrede. Men vi skal kræve, at myndighederne får tjek på det her, så vi ved, hvad der så skal ske. Der er brugt meget af et rigtigt giftigt stof, som er stort set unedbrydeligt. Men vi ved ikke, hvor langt det er sivet ud, eller om det er kommet ud i landbrugsprodukter eller i drikkevandet. Det må være højeste prioritet at finde ud af, siger han.

- Tag hånd om det nu

Professoren fokuserer altså på den potentielle risiko. Og han anbefaler at få løst problemerne, inden de vokser sig store. 

- Der er tale om seks kilo, og det kan blive et kæmpemæssigt problem senere hen. Så vi skal tage hånd om det nu. Man skal have fat i nogle garvede ingeniører, som kan håndtere forurenet jord og forurenet vand, så situationen ikke bliver værre, siger Philippe Grandjean. 

Over 1000 grader

Han anbefaler, at man kører forureningen til virksomheden Fortum, det tidligere Kommunekemi, i Nyborg på Fyn. Virksomheden har 50 års erfaring i at omdanne farligt affald til energi. 

- Man er desværre nødt til at grave den forurenede jord op eller pumpe vandet op. Og så skal det køres til Nyborg, det tidligere Kommunekemi, til destruktion. Man skal varme det op til langt over 1000 grader for at fjerne PFOS-stofferne, siger Phillippe Grandjean.