TV der bevæger dig

Protestgruppe fra Ribe besøger i dag Christiansborg

En gruppe borgere, der er modstandere af en ny omfartsvej ved Ribe, har i dag foretræde for Folketingets Transport og Bygningsudvalg.

Der har været flere linjeføringer på tegnebrættet.

Det er ikke alle borgere i Ribe, der drømmer om en ny omfartsvej og derfor rejser fire borgere i dag til København for mødes med politikerne i udvalget.

Protestgruppen er utilfredse med den linjeføring, som Vejdirektoratet har indstillet til transportministeren.

Den vil ifølge borgerne betyde, at en ny omfartsvej kommer meget tæt en række ejendomme, der dermed mister sin værdi. Samtidig gennemskærer den marsklandskabet vest for Ribe, som er en del af Nationalpark Vadehavet, siger de.

Ifølge borgene så er der stor lokal modstand imod, at der overhovedet kommer en ny omfartsvej. I stedet ønsker borgerne, at den eksisterende vej den bliver forbedret.

Det skyldes, at de slet ikke mener, at der er de trafikale problemer ved Ribe, som er årsagen til, at der planlægges en ny vej.

Sagen har også fået Henning Hyllested fra Enhedslisten til at stille spørgsmål til transportministeren. Han er enig med borgerne fra Ribe og mener heller ikke, at der er grund til at bruge penge på en vej, der ifølge ham er overflødig.